video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

118

دانلود:

130

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

همنهشتی های فازی مایهیل-نرود متناظر با اتوماتای فازی عمومی

صفحات

 صفحه شروع 5 | صفحه پایان 22

کلیدواژه

همنهشتی (مایهیل-نرود) 

چکیده

 قضیه ی مایهیل-نرود یکی از قضایای اساسی در نظریه ی زبان ها و اتوماتا است و برای اثبات هم ارزی اتوماتاها و زبان های آنها استفاده می شود. اهمیت این قضیه موجب شده تا پژوهشگران تلاش نمایند آن را روی اتوماتا های مختلف گسترش دهند و به نوعی در زمینه ی بهینه سازی مدل های محاسباتی گام بردارند. در این مقاله, به توسعه ی مفهوم همنهشتی در اتوماتای فازی عمومی بر پایه ی این قضیه می پردازیم. بدین منظور, ابتدا با استفاده از مفهوم همنهشتی راست فازی روی یک تکواره ی آزاد, اتوماتای فازی عمومی القا شده توسط همنهشتی راست فازی را تعریف می کنیم. در ادامه, با استفاده از مفهوم زبان شناسایی شده توسط یک اتوماتا, نشان می دهیم که در این اتوماتای القا شده یک زبان قابل شناسایی است, اگر و تنها اگر توسیعی از همنهشتی راست فازی روی تکواره ی آزاد باشد. در نتیجه, این زبان شناسایی شده با زبان بخش صریح اتوماتای فوق یکسان است. همچنین, همنهشتی راست فازی نرود و همنهشتی فازی مایهیل متناظر با یک اتوماتای فازی عمومی ماگزیمال-مینیمال را تعریف می کنیم و نشان می دهیم زبان شناسایی شده بوسیله ی اتوماتای فازی عمومی ماگزیمال-مینیمال با زبان شناسایی شده بوسیله ی اتوماتای فازی عمومی ماگزیمال-مینیمال القا شده توسط همنهشتی راست فازی نرود یکسان است. در پایان, با ارائه ی مثال هایی مفاهیم فوق را روشن می سازیم.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  ابول پور، خدیجه، زاهدی، محمدمهدی، و شمسی زاده، مرضیه. (1399). همنهشتی های فازی مایهیل-نرود متناظر با اتوماتای فازی عمومی. پژوهش های نوین در ریاضی (علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی)، 6(25 )، 5-22. SID. https://sid.ir/paper/953667/fa

  Vancouver: کپی

  ابول پور خدیجه، زاهدی محمدمهدی، شمسی زاده مرضیه. همنهشتی های فازی مایهیل-نرود متناظر با اتوماتای فازی عمومی. پژوهش های نوین در ریاضی (علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی)[Internet]. 1399؛6(25 ):5-22. Available from: https://sid.ir/paper/953667/fa

  IEEE: کپی

  خدیجه ابول پور، محمدمهدی زاهدی، و مرضیه شمسی زاده، “همنهشتی های فازی مایهیل-نرود متناظر با اتوماتای فازی عمومی،” پژوهش های نوین در ریاضی (علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی)، vol. 6، no. 25 ، pp. 5–22، 1399، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/953667/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی