مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

155

دانلود:

147

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تحلیل قدرت رقابتی ایران در تولید صنایع شیلاتی

صفحات

 صفحه شروع 45 | صفحه پایان 60

چکیده

 بررسی قدرت رقابتی و مزیت نسبی یکی از مهمترین ارکان لازم تصمیم گیری در مورد تولید و صاردات هر محصول به شمار میرود. برای این منظور شاخصها و روشهای متنوعی پیشنهاد شده که همگی بر پایه هزینه فرصت بنا شده اند. در این مقاله سعی شده با استفاده از روشهای ماتریس تحلیل سیاستی(PAM), معیارهزینه منابع داخلی, توان رقابت صادراتی, و ضرایب حمایت ضمن بررسی حمایتها و مالیات های اخذ شده توسط دولت در بخش صنایع شیلاتی, مزیت نسبی ایران در صنعت مورد بحث و همجنین توان رقابت آن در بازارهای جهانی در سال 1397 مورد بررسی قرار گیرد. به همین منظور ابتدا اقلام هزینه تولید انواع محصولات شیلاتی استخراج و سپس ماتریس تحلیل سیاست رسم شده است. به دنبال آن شاخصهای مختلف مزیت نسبی و رقابت پذیری محاسبه شده اند. نتایج حاصل از محاسبه شاخصهای هزینه منابع داخلی و مزیت نسبی بر اساس هزینه واحد حکایت از این دارد که کشور ایران در تولید محصولات شیلاتی دارای توان رقابت در بازارهای داخلی است. ضمن اینکه این توان رقابتی, بدون نیاز به یارانه های دولت است. از دیگر نتایج پژوهش می توان به این نکته اشاره کرد که در دوره بررسی, نهاده های تولید مشمول یارانه شده و همراه با آن, مالیات غیر مستقیم بر محصولات تولیدی وضع شده است. همچنین در مجموع و بطور خالص بر ارزش افزوده تولید محصولات شیلاتی مالیات غیر مستقیم وضع شده است. نهایتا ارقام محاسبه شده از شاخص توان رقابت صادراتی نشان میدهد که این صنعت در بازارهای جهانی دارای توان رقابتی است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  کوهبر، محمدامین، یوسفی، همایون، و قاسمی، ابراهیم. (1399). تحلیل قدرت رقابتی ایران در تولید صنایع شیلاتی. اقیانوس شناسی، 11(44 )، 45-60. SID. https://sid.ir/paper/953661/fa

  Vancouver: کپی

  کوهبر محمدامین، یوسفی همایون، قاسمی ابراهیم. تحلیل قدرت رقابتی ایران در تولید صنایع شیلاتی. اقیانوس شناسی[Internet]. 1399؛11(44 ):45-60. Available from: https://sid.ir/paper/953661/fa

  IEEE: کپی

  محمدامین کوهبر، همایون یوسفی، و ابراهیم قاسمی، “تحلیل قدرت رقابتی ایران در تولید صنایع شیلاتی،” اقیانوس شناسی، vol. 11، no. 44 ، pp. 45–60، 1399، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/953661/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی