مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,518

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ضریب آبگذری سرریزهای کنگره ای نیم دایره ای شکل در پلان

صفحات

 صفحه شروع 76 | صفحه پایان 83

چکیده

 ظرفیت آبگذری یک سرریز کنگره ای نیم دایره ای شکل در پلان تابعی از ارتفاع کل جریان, طول موثر تاج و ضریب آبگذری می باشد. ضریب آبگذری نیز به ارتفاع کل جریان , ارتفاع سرریز, شعاع سرریز, ضخامت سرریز, شکل پروفیل تاج سرریز بستگی دارد. در تحقیق حاضر پارامترهای موثر بر روی ضریب آبگذری سرریزهای کنگره ای نیم دایره ای شکل در پلان مورد ارزیابی قرار گرفته اند. براساس آزمایشها و نتایج به دست آمده , مشاهده شد که در این نوع سرریزها, با افزایش شعاع سرریز ضریب آبگذری نیز افزایش خواهد یافت. نرخ تغییرات ضریب آبگذری به مرور با افزایش ارتفاع جریان, کاهش یافته و به ازای کلیه شعاع های آزمایش شده, به مقدار ثابتی میل می نمایند. آبگذری این سرریزها در محدوده آزمایش های انجام شده در حالتی که از دیوار مستقیم جانبی سرریز استفاده نشده باشد, حداکثر 1.33 برابر آبگذری یک سرریز مستقیم, با ارتفاع جریان یکسان خواهد بود.با ارائه روابط مناسبی برای ضریب آبگذری سرریزهای مورد مطالعه, روشی برای طراحی این نوع سرریزها معرفی شده است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  قدسیان، مسعود، و امانیان، نصراله. (1380). ضریب آبگذری سرریزهای کنگره ای نیم دایره ای شکل در پلان . امیرکبیر، 13(49)، 76-83. SID. https://sid.ir/paper/953/fa

  Vancouver: کپی

  قدسیان مسعود، امانیان نصراله. ضریب آبگذری سرریزهای کنگره ای نیم دایره ای شکل در پلان . امیرکبیر[Internet]. 1380؛13(49):76-83. Available from: https://sid.ir/paper/953/fa

  IEEE: کپی

  مسعود قدسیان، و نصراله امانیان، “ضریب آبگذری سرریزهای کنگره ای نیم دایره ای شکل در پلان ،” امیرکبیر، vol. 13، no. 49، pp. 76–83، 1380، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/953/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  ویراستاری
  فایل موجود نیست.