مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

695

دانلود:

219

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ارزش شاخص اندازه دور کمر جهت پیش گویی مقاومت به انسولین در مقایسه با سندرم متابولیک در سالمندان آسایشگاه کهریزک

صفحات

 صفحه شروع 26 | صفحه پایان 35

چکیده

 هدف: هدف این مطالعه, ارزیابی مقایسه ای رابطه اندازه دور کمر با سندرم متابولیک جهت پیش گویی مقاومت به انسولین در گروهی از سالمندان بود.روش بررسی: در یک مطالعه مقطعی از میان 225 سالمند 60 ساله یا بیشتر با اطلاعات بالینی کامل 94 نفر (42 مرد و 52 زن), که قادر به امضا فرم رضایتناه نمره بالاتر از 20 در آزمون روانی مختصر بودند و تمایل شرکت در مطالعه را داشتند, وارد مطالعه شدند. حساسیت به انسولین با استفاده از نمایه ارزیابی مدل هوموستاز تعیین شد. مقاومت به انسولین به صورت بالاترین چارک این نمایه تعریف شد.یافته ها: در هر دو جنس, دور کمر و نمایه ارزیابی مدل هوموستاز رابطه قوی مثبتی با هم داشتند. دور کمر مطلوب برای مردان 94.5cm و برای زنان 90.5cm بود. حساسیت و ویژگی بالای دور کمر در مردان (به ترتیب 0.80 و 0.84) نشان دهنده8 توانایی بالای این شاخص در تشخیص مبتلایان به مقاومت به انسولین بوده که می توان تمامی مردان غیر مبتلا به مقاومت به انسولین را به طور صحیح شناسایی کند.نتیجه گیری: در این مطالعه, مقدار مرزی 94.5cm به عنوان شاخص مقاومت به انسولین در مردان تعیین شد. به نظر می رسد که تعیین دور کمر, مستلزم انجام مطالعات بیشتر بر روی جمعیتهای بزرگتر از افراد مبتلا به سندرم متابولیک است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  شریفی، فرشاد، میرعارفین، مژده، ظرافتی، ناهید، عدالت، بانو، قادرپناهی، مریم، و فخرزاده، حسین. (1388). ارزش شاخص اندازه دور کمر جهت پیش گویی مقاومت به انسولین در مقایسه با سندرم متابولیک در سالمندان آسایشگاه کهریزک. سالمند، 4(13)، 26-35. SID. https://sid.ir/paper/95166/fa

  Vancouver: کپی

  شریفی فرشاد، میرعارفین مژده، ظرافتی ناهید، عدالت بانو، قادرپناهی مریم، فخرزاده حسین. ارزش شاخص اندازه دور کمر جهت پیش گویی مقاومت به انسولین در مقایسه با سندرم متابولیک در سالمندان آسایشگاه کهریزک. سالمند[Internet]. 1388؛4(13):26-35. Available from: https://sid.ir/paper/95166/fa

  IEEE: کپی

  فرشاد شریفی، مژده میرعارفین، ناهید ظرافتی، بانو عدالت، مریم قادرپناهی، و حسین فخرزاده، “ارزش شاخص اندازه دور کمر جهت پیش گویی مقاومت به انسولین در مقایسه با سندرم متابولیک در سالمندان آسایشگاه کهریزک،” سالمند، vol. 4، no. 13، pp. 26–35، 1388، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/95166/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی