مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

175

دانلود:

138

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

سمیت نانوپلاستیک پلی استایرن (+PS-NH2) بر ریزجلبک Chlorella vulgaris

صفحات

 صفحه شروع 52 | صفحه پایان 62

چکیده

 به دلیل استفاده گسترده نانوپلاستیک ها در کاربری های مختلف از قبیل بیوسنسورها, فونیک ها, نانوکمپوزیت ها و غیره و افزایش بی رویه خرده زباله های پلاستیکی در محیط های آبی, نگرانی ها در مورد اثرات بالقوه این مواد بر ریزجلبک ها افزایش یافته است. هدف از این مطالعه بررسی اثرات غلظت های مختلف (25/0, 5/2, 25 و 250 میلی گرم در لیتر) ذرات نانوپلی استایرن (PS-NH2+) پس از 96 ساعت بر رشد, محتوای کلروفیل a و میزان تولید آنتی اکسیدان ریزجلبک Chlorella vulgaris بود. میزان رشد (از طریق شمارش سلولی) و محتوای کلروفیل a و میزان آنتی اکسیدان (از طریق اندازه گیری میزان جذب نوری) سنجیده شد. با افزایش غلظت نانوپلاستیک و مدت زمان در معرض قرار گرفتن (12 روز), رشد و محتوای کلروفیل a نسبت به گروه شاهد روند کاهشی نشان داد. همچنین نتایج نشان داد که مقادیر تولید آنتی اکسیدان در نمونه هایی که در معرض نانو پلی استایرن قرار گرفتند بیشتر از نمونه های شاهد بود. در نهایت مشخص گردید که این نانوذره در دراز مدت باعث آسیب های جدی بر C. vulgaris می شود و قادر است مکانیسم های سلولی را تحت تأثیر قرار دهد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  بامری، طاهره، ناجی، ابوالفضل، و اکبرزاده، آرش. (1399). سمیت نانوپلاستیک پلی استایرن (+PS-NH2) بر ریزجلبک Chlorella vulgaris. بوم شناسی آبزیان، 10(2 )، 52-62. SID. https://sid.ir/paper/950499/fa

  Vancouver: کپی

  بامری طاهره، ناجی ابوالفضل، اکبرزاده آرش. سمیت نانوپلاستیک پلی استایرن (+PS-NH2) بر ریزجلبک Chlorella vulgaris. بوم شناسی آبزیان[Internet]. 1399؛10(2 ):52-62. Available from: https://sid.ir/paper/950499/fa

  IEEE: کپی

  طاهره بامری، ابوالفضل ناجی، و آرش اکبرزاده، “سمیت نانوپلاستیک پلی استایرن (+PS-NH2) بر ریزجلبک Chlorella vulgaris،” بوم شناسی آبزیان، vol. 10، no. 2 ، pp. 52–62، 1399، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/950499/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی