مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: سالمند | سال:1388 | دوره:4 | شماره:11 | صفحه شروع:70 | صفحه پایان:83

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

435

دانلود:

384

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بهداشت روان سالمند در قرآن و حدیث

صفحات

 صفحه شروع 70 | صفحه پایان 83

چکیده

 هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی بهداشت روانی سالمندان در قرآن و حدیث بود.روش بررسی: در این پژوهش, مضامین مرتبط با بهداشت روانی سالمندان در قرآن و حدیث شناسایی و با ساختاری آموزشی تدوین گردید. در این راستا قرآن کریم و کتب حدیثی با استفاده از نرم افزار حدیثی نور که مشتمل بر 442 جلد کتاب حدیثی است با استفاده از روش تحلیل محتوا و کتابخانه ای مورد بررسی قرار گرفت. به خاطر دستیابی به نظریات بنیادین دینی مضامین از کتاب قرآن و کتب حدیث که از متون و منابع اصلی دینی است گزینش گرید.یافته ها: نتایج پژوهش شامل, تعریف سالمندی از نگاه اسلام, معرفی سالمند, جایگاه سالمند, حقوق سالمند, حق والدین سالمند بر فرزندان, حق سالمند بر حکومت, اخلاق, آداب سالمندی, رفتار با سالمند, رفتار با والدین سالمند, «بر» و احسان و شیوه های احسان و «بر» رفتار معروف و مناسب با والدین, گفتار کریمانه رفتار متواضعانه, صله رحم, نفقه, دعا و شکرگزاری است که در متن مقاله هر کدام به تفصیل بیان شده است.نتیجه گیری: بر اساس نتایج به دست آمده در قرآن و حدیث می توان نتیجه گرفت بهداشت روانی سالمندان از سه جنبه مورد توجه قرار گرفته است: 1- سالمند از نگاه عموم مردم 2- سالمند از نگاه حکومت 3- سالمند از نگاه نقش والدینی آنان.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID