مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

129

دانلود:

144

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

نظام راهبری و کثرت گرایی فرهنگی

صفحات

 صفحه شروع 63 | صفحه پایان 76

چکیده

 هدف این مقاله بررسی موانع توسعه ی محتوایی نظام راهبری شرکتی, از دیدگاه نظریه ی کثرت گرایی فرهنگی بر پایه روش شناسی تفسیری-انتقادی است. کثرت گرایی فرهنگی بر امکان رقابت گروه ها و مشارکت اقلیت های مختلف جامعه در تصمیم گیری های مربوط به نظام اقتصادی و سیاسی تاکید دارد. این مقاله ضمن معرفی مفهوم کثرت گرایی فرهنگی و بیان ارتباط آن با نظام راهبری, موانع کثرت گرایی فرهنگی را مورد بررسی قرار داده و بر اساس آن موانع, به آسیب شناسی عوامل عدم توسعه نظام راهبری شرکتی می پردازد. بر این اساس, نتایج پژوهش نشان می دهد توسعه سیاسی, تفکیک محتوایی مالکیت از مدیریت, رفع مشکلات حقوقی, رفع شرکت گرایی دولتی و توسعه فرهنگ پاسخگویی می تواند موجب توسعه نظام راهبری شرکتی گردد. نتایج این مقاله توسعه کثرت گرایی فرهنگی, در نظام اقتصادی کشور را عاملی مهم در توسعه نظام راهبری شرکتی می داند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  درویش، حدیثه، بنی مهد، بهمن، نیکومرام، هاشم، و رهنمارودپشتی، فریدون. (1399). نظام راهبری و کثرت گرایی فرهنگی. حسابداری مدیریت، 13(45 )، 63-76. SID. https://sid.ir/paper/950475/fa

  Vancouver: کپی

  درویش حدیثه، بنی مهد بهمن، نیکومرام هاشم، رهنمارودپشتی فریدون. نظام راهبری و کثرت گرایی فرهنگی. حسابداری مدیریت[Internet]. 1399؛13(45 ):63-76. Available from: https://sid.ir/paper/950475/fa

  IEEE: کپی

  حدیثه درویش، بهمن بنی مهد، هاشم نیکومرام، و فریدون رهنمارودپشتی، “نظام راهبری و کثرت گرایی فرهنگی،” حسابداری مدیریت، vol. 13، no. 45 ، pp. 63–76، 1399، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/950475/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی