مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

371

دانلود:

174

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تجارب سالمندان تهرانی در زمینه اوقات فراغت و تفریحات

صفحات

 صفحه شروع 61 | صفحه پایان 77

چکیده

 هدف: این مطالعه با هدف تبیین مضامین الگوهای مختلف تفریح و گذران اوقات فراغت سالمندان تهرانی طراحی و اجرا گردید.روش بررسی: برای دستیابی به این هدف, با 17 سالمند در دامنه سنی 86-65 سال در سال 1388 در تهران مصاحبه نیمه ساختار یافته انجام شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش تحلیل محتوی کیفی (کانونشنال) صورت پذیرفت.یافته ها: در این پژوهش, پنج مضمون اصلی از دیدگاه مشارکت کنندگان به دست آمد. این مضمون ها عبارت بودند از: (1) فعالیت های رایج اوقات فراغت در سالمندی, (2) موانع استفاده از اوقات فراغت, (3) نقش خانواده در اوقات فراغت سالمند, (4) تاثیر گردش بر زندگی سالمند, (5) راهکارهای بهبود نحوه گذران اوقات فراغت سالمند. برای هر یک از این مضامین چند زیر مضمون مشخص شد.نتیجه گیری: یافته های این مطالعه, با توجه به تجربیات مشارکت کنندگان از مفهوم مورد مطالعه, نشان داد که سالمندان از الگوی اوقات فراغت رضایت بخش برخوردار نیستند.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی

  APA: کپی

  رحیمی، ا.، و انوشه، م.، و احمدی، ف.، و فروغان، م. (1389). تجارب سالمندان تهرانی در زمینه اوقات فراغت و تفریحات. سالمند, 5(15), 61-77. https://sid.ir/paper/95036/fa

  Vancouver: کپی

  رحیمی ابوالفضل، انوشه منیره، احمدی فضل اله، فروغان مهشید. تجارب سالمندان تهرانی در زمینه اوقات فراغت و تفریحات. سالمند. 1389 [cited 2023January30];5(15):61-77. Available from: https://sid.ir/paper/95036/fa

  IEEE: کپی

  رحیمی، ا.، انوشه، م.، احمدی، ف.، فروغان، م.، 1389. تجارب سالمندان تهرانی در زمینه اوقات فراغت و تفریحات. سالمند, [online] 5(15), pp.61-77. Available: https://sid.ir/paper/95036/fa.