مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

439

دانلود:

241

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

نقش بازارهای محلی در رونق اقتصادی روستاییان استان گیلان

نویسندگان

فلاحتی شمیم | عزیزی جعفر

صفحات

 صفحه شروع 125 | صفحه پایان 139

کلیدواژه

مدل سازی معادلات ساختاری (SEM)Q1
تحلیل عاملی تأییدی (CFA)Q1
گیلان (استان)Q2

چکیده

بازار محلی نقش مهمی در توسعه روستایی دارد و هر تغییر و تحولی در این بازار بر زندگی و به ویژه بهبود وضعیت اقتصادی روستاییان و کشاورزان اثر می گذارد. پژوهش حاضر, با هدف بررسی نقش بازارهای محلی در رونق اقتصادی روستاییان استان گیلان از طریق شناسایی و رتبه بندی مؤلفه های اقتصادی, به لحاظ هدف کاربردی و از حیث جمع آوری داده ها توصیفی-میدانی بود. در این راستا, 195 نمونه از فروشندگان در 77 بازار محلی در استان گیلان به روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی انتخاب شدند و با استفاده از پرسشنامه, اطلاعات لازم جمع آوری شد. به منظور تبیین اهداف تحقیق, از روش تحلیل عاملی تأییدی (CFA) بهره گرفته شد. نتایج تحقیق نشان داد که تأثیر توسعه بازارهای محلی بر مؤلفه های رونق اقتصادی, به ترتیب, شامل افزایش تولید محصولات, درآمد, اشتغال و تنوع بخشی, و قیمت محصولات مثبت بوده و تعیین ضریب مسیر در ایجاد رونق اقتصادی برابر با 73/0 است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  فلاحتی، شمیم، و عزیزی، جعفر. (1398). نقش بازارهای محلی در رونق اقتصادی روستاییان استان گیلان. روستا و توسعه، 22(2 (پیاپی 86))، 125-139. SID. https://sid.ir/paper/94834/fa

  Vancouver: کپی

  فلاحتی شمیم، عزیزی جعفر. نقش بازارهای محلی در رونق اقتصادی روستاییان استان گیلان. روستا و توسعه[Internet]. 1398؛22(2 (پیاپی 86)):125-139. Available from: https://sid.ir/paper/94834/fa

  IEEE: کپی

  شمیم فلاحتی، و جعفر عزیزی، “نقش بازارهای محلی در رونق اقتصادی روستاییان استان گیلان،” روستا و توسعه، vol. 22، no. 2 (پیاپی 86)، pp. 125–139، 1398، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/94834/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی