مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

700

دانلود:

613

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

امکان سنجی توسعه پایدار روستایی از طریق توسعه صنایع خلاق: نمونه موردی صنایع دستی روستاهای منتخب استان اصفهان

صفحات

 صفحه شروع 51 | صفحه پایان 69

کلیدواژه

استان اصفهان (روستاهای منتخب)Q1

چکیده

 پژوهش حاضر با هدف امکان سنجی توسعه پایدار روستایی از مسیر توسعه صنایع خلاق انجام شد. جامعه آماری, روستاهای طرح توسعه اقتصادی و اشتغال زایی استان اصفهان در برنامه پنج ساله ششم توسعه بودند. 122 روستای استان اصفهان در سال اول برنامه مورد بررسی قرار گرفتند که از آن میان, پنجاه روستای دارای توان تولید صنایع دستی به کمک ظرفیت سنجی به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. با استفاده از تحلیل سوات و مطالعات میدانی, امکان سنجی کمّی نقاط ضعف و قوت و نیز تهدیدها و فرصت های توسعه صنایع خلاق با توجه به سرمایه های روستا بررسی شد. بر پایه نتایج تحقیق, از پنجاه روستای مورد مطالعه, هفت روستا از طریق توسعه صنایع دستی امکان دستیابی به توسعه پایدار روستایی را نداشتند؛ همچنین, یک روستا دارای شاخص توسعه پایدار روستایی صفر بود. از این رو, پیشنهاد شد که هر روستای دارای امتیاز بیشتر به عنوان مکان کارگاه مرکزی برای تولید, تأمین مواد اولیه, کنترل کیفیت, آموزش و نظارت بر صنایع دستی معرفی شود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  ابریشمی، حمید، بیدرام، رسول، ماجد، وحید، و بخشایش، الهام. (1398). امکان سنجی توسعه پایدار روستایی از طریق توسعه صنایع خلاق: نمونه موردی صنایع دستی روستاهای منتخب استان اصفهان. روستا و توسعه، 22(4 (پیاپی 88) )، 51-69. SID. https://sid.ir/paper/94783/fa

  Vancouver: کپی

  ابریشمی حمید، بیدرام رسول، ماجد وحید، بخشایش الهام. امکان سنجی توسعه پایدار روستایی از طریق توسعه صنایع خلاق: نمونه موردی صنایع دستی روستاهای منتخب استان اصفهان. روستا و توسعه[Internet]. 1398؛22(4 (پیاپی 88) ):51-69. Available from: https://sid.ir/paper/94783/fa

  IEEE: کپی

  حمید ابریشمی، رسول بیدرام، وحید ماجد، و الهام بخشایش، “امکان سنجی توسعه پایدار روستایی از طریق توسعه صنایع خلاق: نمونه موردی صنایع دستی روستاهای منتخب استان اصفهان،” روستا و توسعه، vol. 22، no. 4 (پیاپی 88) ، pp. 51–69، 1398، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/94783/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی