مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

9,192

دانلود:

3,106

استناد:

3

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

چالش های جوامع روستایی ایران برای دستیابی به توسعه پایدار

صفحات

 صفحه شروع 97 | صفحه پایان 128

چکیده

 در کشور ما, از چند دهه پیش, ضرورت پرداختن به موضوع روستا و توسعه آن از سوی دولت احساس شده و در غالب موارد, به صورت محور سیاست های توسعه تلقی شده است. در شرایطی که قرن بیستم را پشت سر گذاشته ایم, هنوز توسعه روستایی با مسائل و چالش های فراوان روبه روست که در کنار مشکلات زیست - محیطی, توجه به نوعی توسعه به نام «توسعه پایدار روستایی» را برمی انگیزد. از این رو, پژوهش حاضر با بهره گیری از روش فراتحلیل به بررسی چالش ها و مشکلات جوامع روستایی ایران برای دستیابی به توسعه پایدار می پردازد. نتایج تحقیق نشان دهنده وجود مشکلاتی عمده از این دست در کشور است, که از آن جمله اند: برنامه ریزی و مدیریت ضعیف دولتی, فقدان ساختاری مناسب برای مدیریت توسعه روستایی, عدم توجه به دانش بومی, عدم توجه به مشارکت های مردمی و سرمایه اجتماعی, فقدان کشاورزی مکانیزه, عدم ارتقای بهره وری از منابع پایه ای تولید, ضعف در خدمات ترویج کشاورزی, ضعف در گردشگری روستایی, و عدم گسترش بخش های نوین اقتصادی.

استنادها

ارجاعات

استناددهی

APA: کپی

فعلی، سعید، صدیقی، حسن، پزشکی راد، غلامرضا، و میرزایی، آرزو. (1389). چالش های جوامع روستایی ایران برای دستیابی به توسعه پایدار. روستا و توسعه، 13(4)، 97-128. SID. https://sid.ir/paper/94744/fa

Vancouver: کپی

فعلی سعید، صدیقی حسن، پزشکی راد غلامرضا، میرزایی آرزو. چالش های جوامع روستایی ایران برای دستیابی به توسعه پایدار. روستا و توسعه[Internet]. 1389؛13(4):97-128. Available from: https://sid.ir/paper/94744/fa

IEEE: کپی

سعید فعلی، حسن صدیقی، غلامرضا پزشکی راد، و آرزو میرزایی، “چالش های جوامع روستایی ایران برای دستیابی به توسعه پایدار،” روستا و توسعه، vol. 13، no. 4، pp. 97–128، 1389، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/94744/fa

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی