مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

3,173

دانلود:

1,132

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

نقش قالی بافی در توسعه روستایی: مطالعه موردی کارگاه قالی بافی دهستان بالاولایت کاشمر

صفحات

 صفحه شروع 1 | صفحه پایان 28

کلیدواژه

بالاولایت (کاشمر)Q4

چکیده

 صنایع دستی فرش بافی یکی از منابع مهم درآمدی جامعه روستایی کشور به خصوص نواحی پیرامونی کویر مرکزی ایران است. این صنعت و اقتصاد روستایی در دو دهه اخیر با چالش های جدی مواجه شده است. آستان قدس در سال 1373 کارگاهی قالی بافی در دهستان «بالاولایت» کاشمر تاسیس کرده است. این پژوهش نقش کارگاه قالی بافی را در تحولات اقتصادی و اجتماعی روستایی بررسی کرده است. اطلاعات مورد نیاز از طریق بررسی محلی و برخی اسناد جمع آوری شده است. جامعه نمونه تحقیق را 40 نفر از کارکنان کارگاه قالی بافی تشکیل می دهد. داده های تحقیق با استفاده از روش لیکرت مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتیجه نشان می دهد که احداث این کارگاه منشا تحولات مثبت اجتماعی, اقتصادی و کالبدی در دهستان مورد مطالعه بوده است. استفاده از استعداد و دانش بومی مردم, سود مناسب, فقدان اثرات نامناسب زیست محیطی, ایجاد فرصت های شغلی, درآمد پایدار, افزایش کیفیت زندگی, بهبوده راه و مسکن روستایی و گسترش کشت تجاری از مهم ترین دستاوردهای احداث این شرکت بوده است.

استنادها

ارجاعات

استناددهی

APA: کپی

افراخته، حسن، اسکندری ثانی، محمد، و اسماعیل نژاد، مرتضی. (1388). نقش قالی بافی در توسعه روستایی: مطالعه موردی کارگاه قالی بافی دهستان بالاولایت کاشمر. روستا و توسعه، 12(1)، 1-28. SID. https://sid.ir/paper/94719/fa

Vancouver: کپی

افراخته حسن، اسکندری ثانی محمد، اسماعیل نژاد مرتضی. نقش قالی بافی در توسعه روستایی: مطالعه موردی کارگاه قالی بافی دهستان بالاولایت کاشمر. روستا و توسعه[Internet]. 1388؛12(1):1-28. Available from: https://sid.ir/paper/94719/fa

IEEE: کپی

حسن افراخته، محمد اسکندری ثانی، و مرتضی اسماعیل نژاد، “نقش قالی بافی در توسعه روستایی: مطالعه موردی کارگاه قالی بافی دهستان بالاولایت کاشمر،” روستا و توسعه، vol. 12، no. 1، pp. 1–28، 1388، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/94719/fa

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی