مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: روستا و توسعه
سال:1396 | دوره:20 | شماره:1
صفحه شروع:77 | صفحه پایان:101

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

144

دانلود:

100

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تعیین سبد بهینه غذایی گروه های مختلف درآمدی در مناطق روستایی با استفاده از مدل برنامه ریزی آرمانی وزنی

صفحات

 صفحه شروع 77 | صفحه پایان 101

چکیده

 در ادبیات امنیت غذایی, بنا به تعریف, الگوی بهینه مصرف عبارت است از یک رژیم غذایی که بتواند مقدار کافی انرژی, پروتئین, چربی, مواد معدنی و سایر ریزمغذی ها را تأمین کند. در مطالعه حاضر, با استفاده از داده های هزینه غذایی مرکز آمار ایران و همچنین, با به کارگیری روش برنامه ریزی ریاضی آرمانی وزنی, الگوی بهینه مصرف مواد غذایی برای همه دهک های هزینه ای در نواحی روستایی ایران تعریف شد. در تعیین سبد بهینه غذایی خانوارهای روستایی, ده گروه از مواد غذایی, ده ماده ی مغذی و 23 قید بر اساس توصیه های متخصصان تغذیه به کار برده شد. یافته های مطالعه نشان داد که با سطح هزینه فعلی مواد غذایی, امکان پیشنهاد سبد غذایی بهینه و رسیدن به وضعیت امنیت غذایی برای خانوارهای روستایی تا دهک ششم وجود نخواهد داشت؛ همچنین, از آنجا که دهک های اول تا چهارم نیاز به افزایش هزینه بیشتری نسبت به سایر دهک-های درآمدی دارند, نیاز است که از کمک های حمایتی دولت استفاده کنند و دهک پنجم و ششم با تلاش جزئی و مدیریت بهتر نظیر کم کردن هزینه های غیرخوراکی می توانند این کمبود هزینه را جبران کنند.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.