مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: صفه
سال:1388 | دوره:19 | شماره:49
صفحه شروع:31 | صفحه پایان:46

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

259

دانلود:

326

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

پیام چلیپا بر سفالینه های ایران

نویسنده

قائم گیسو

صفحات

 صفحه شروع 31 | صفحه پایان 46

چکیده

 در این نوشتار در پی یافتن پیام های هستیم که شاید نقش چلیپا بر روی سفالینه های گذشتگانمان داشته باشد. نقوش روی سفال ها قطعا حاوی پیام هایی است. تکرار نقش چلیپا بر روی سفالینه ها, محقق را بر آن داشت تا به دنبال یافتن سرچشمه این نقش و تاثیر آن در مفاهیم طراحی بناهای آن دوران کنکاش نماید. امید است با این نوشتار قدمی هر چند کوچک در راه شناسایی فرهنگ معماری ایران برداشته شده باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی