مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: صفه
سال:1388 | دوره:19 | شماره:49
صفحه شروع:61 | صفحه پایان:68

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

519

دانلود:

242

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

سنجش مهارت های طراحی در آموزش معماری

نویسنده

میرریاحی سعید

صفحات

 صفحه شروع 61 | صفحه پایان 68

چکیده

 در روش های جدید ارزیابی دستاوردهای دانشجویی, به ویژه پروژه های طراحی معماری, نظر دانشجویان, چه طراح و چه دیگران, بسیار مهم است. استفاده از شواهد مکتوب هم, برای ارزیابی دانشجویان, از نکات خاص ارزشیابی است. به کارگیری رایانه و افزایش همکاری و همفکری بین دانشجویان در مسیر یادگیری و پیشرفت آنان بسیار موثر است. شاید بتوان به دسته بندی قابل قبولی از عوامل اصلی موثر بر ارزشیابی و داوری پروژه های طراحی معماری دست یافت.اگر دانشجویان معیارها را تنظیم کنند, نظر آنها به سمت اهداف مشخصی متمرکز می شود. در این روش دانشجو قادر است بر طبیعت و شکل ارزیابی اثر گذارد. در همین زمان دانشجویان باید الزامات اهداف ویژه را برآورده کند (ارزیابی مشترک). با وضوح یافتن معیارها دانشجویان هم دوره قادرند که در گفتگوها سهیم باشند (ارزیابی همتایان) و با نگاه انتقادی به معیارها و ضوابط و ارزش های مشخصی بنگرند که در تنظیم آنها موثر بوده اند و از راه این تحلیل انتقادی به منتقدانی توانا تبدیل شوند و همان گونه به معیارهایی بنگرند که از اهداف ویژه آموزش مشتق می شود. از نکات مهم این روش محور قرار دادن دانشجوست در عرضه معیارها و ارزیابی آموزشی.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی