مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: صفه | سال:1388 | دوره:19 | شماره:49 | صفحه شروع:21 | صفحه پایان:30

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

263

دانلود:

212

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ابراهیم سلطان و کتیبه نگاری

صفحات

 صفحه شروع 21 | صفحه پایان 30

چکیده

 ابراهیم سلطان, نواده تیمور, خوشنویس و کتیبه نگاری توانا بود و از کتیبه هایش در بناهای شیراز بسیار یاد کرده اند. برخی از این کتیبه ها در بناهایی چون دارالصفا و دارالایتام و بقعه ظهیری بوده است که اکنون آگاهی چندانی از آنها در دست نیست. گویا او کتیبه ای هم بر صفه آرمگاه سعدی نگاشته است.سه یادگاری رقمدار از این شاه زاده در کاخ تچر به جا مانده و کمال الدین ایناق نیز یادبودی به نام او بر طاقچه اول ایوان همین کاخ نوشته است. با توجه به تاریخ این کتیبه ها, ابراهیم سلطان در شوال 826 ق از تخت جمشید بازدید کرده است. کتیبه رقمدار و بدون تاریخ او در بقعه علی بن حمزه شیراز متعلق به بنای دیگری است, اما نگارش کتیبه های چوبی این بنا را از او می دانند. بر طاقنمای غربی ضلع شمالی خدایخانه در مسجد جامع عتیق شیراز نیز نوشته ای بدون تاریخ و رقم حک کرده اند که ممکن است فرمان تفویض حکومت فارس از جانب شاهرخ به ابراهیم سلطان و شاید به قلم همو باشد. کتیبه های به جا مانده از ابراهیم سلطان به قلم ثلث است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID