مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,226

دانلود:

0

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بازسازی در نوگرایی

نویسندگان

ذکاوت کامران

صفحات

 صفحه شروع 76 | صفحه پایان 91

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 آثار منفی ناشی از معماری و شهرسازی مدرن بر روی سازمان کالبدی شهرهای اروپا و گسترش پیامدهای آن به دیگر کشورها از جمله ایران به صورت معضلی در آمده است که در جا به جایی فضاهای شهریمان همانند میدان سپه ها، بلوار کشاورزها، میدان ارک ها شاهد آن هستیم. با استناد به دیدگاه های اصحاب نظر در زمینه موضوعات ریخت شناسی (مرفولژی) مانند برادران کریر، کریستوفر الکساندر، راجر ترانسیک و مناسب ترین راه کارهای مواجهه و پرهیز از گسست با تاریخ، بهره گیری از تجارب و ارزش های نهفته در سازمان کالبدی شهر ما قبل از مدرنیسم است. در این راستا توجه به محصوریت های فضایی و سازمان کالبدی خیابان و میدان، در جهت ایجاد فضاهای شهری با ابعاد و تناسبات انسانی و به منظور ارتقا زندگی و حیات شهری، پایداری ارزش های محیطی تاثیرگذار و حس مکان است.نمونه های آغازین معماری نوگرای ایران هم زمان با حرکت برون گرایی و توجه به ایجاد فضاهای شهری و نظم نوین فضایی و مقارن با پیدایش، ظهور و شکل گیری خیابان در ریخت شناسی و سازمان کالبدی شهرهای ایران برای اولین بار پا به عرصه وجود نهاده است.نظم شطرنجی هسته اولیه شهر اراک به عنوان یک نو شهر محصور و نظامی، به نوبه خود پدیده ای نوین در فرم و ریخت شناسی شهرهای ایران محسوب می گردد. بازار در این بافت به گونه ای غیر متعارف با بازارهای ایرانی از یک نظم هندسی و شطرنجی تبعیت می نماید. معماری شکل گرفته در این مرفولژی به رغم برخورداری از عناصری هم چون حیاط مرکزی، دارای نورگیر و نمای خارجی به سمت گذر و خیابان های مجاور بوده، به شکل گیری فضاهای شهری جدید کمک نموده، جداره آن ها را تشکیل می دهد.معماری نوگرای ایران با توجه به اصول تشکل فضایی سعی در تقویت جداره ها، خط آسمان، ارتقا نبش ها و ارزش های سیمای شهر دارد اصول و معیارهایی که در شهرسازی مدرن نادیده گرفته شده است. به عنوان یک سیاست اجرایی، بازسازی ارزش های معماری نوگرا پدیده ایست که در تحکیم ارزش های مرفولژیک، نظم فضایی و هویت سیمای شهری ایرانی حایز اهمیت و توجه است. این پدیده بر زمینه های عملکردی نیز توجه داشته و مفاهیم حیطه عمومی و فعالیت های شهری را متناسب با موقعیت شهری آن مورد تشویق و تسری قرار می دهد.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  ذکاوت، کامران. (1382). بازسازی در نوگرایی. صفه، 13(36)، 76-91. SID. https://sid.ir/paper/94310/fa

  Vancouver: کپی

  ذکاوت کامران. بازسازی در نوگرایی. صفه[Internet]. 1382؛13(36):76-91. Available from: https://sid.ir/paper/94310/fa

  IEEE: کپی

  کامران ذکاوت، “بازسازی در نوگرایی،” صفه، vol. 13، no. 36، pp. 76–91، 1382، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/94310/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

 • ثبت نشده است.

 • فایل موجود نیست.
  )