مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: صفه | سال:1380 | دوره:11 | شماره:32 | صفحه شروع:38 | صفحه پایان:65

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

3,473

دانلود:

79

استناد:

49

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مولفه های سازنده کیفیت طراحی شهری

نویسنده

گلکار کوروش

صفحات

 صفحه شروع 38 | صفحه پایان 65

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 "کیفیت" یکی از مفاهیم محوری دانش و حرفه طراحی شهری بوده و طبیعتا از اهمیت نظری و عملی فراوانی برخوردار است. گذشته از اهمیت نظری، به واسطه بحران کیفیت که در حال حاضر بیشتر محیط های شهری در ایران با آن مواجه اند، مبحث کیفیت از نظر عملی نیز به یکی از پرسش های جدی بدل گردیده است. بسیاری از مسوولین، دانشگاهیان و طراحان شهری حرفه ای به شکل فزاینده ای نگرانی خود را در مورد نبود طراحی شهری واجد کیفیت مطلوب در کشور ابراز نموده اند؛ با این وجود، به واسطه ماهیت چند پهلو و فرار مفهوم "کیفیت"، اتفاق نظر قابل ملاحظه ای در دیدگاه های مطرح شده به چشم نمی خورد. چنین به نظر می رسد که برای ایجاد فهم مشترک از مقوله "کیفیت طراحی شهری" به روشنگری و بسط نظری این مفهوم نیاز است.هدف از این نوشتار، تحقیق در مورد مفهوم "کیفیت طراحی شهری"، تدوین یک چارچوب نظری جهت تبیین مفهوم مزبور و بازشناسی و معرفی مولفه های سازنده آن است. این نوشتار از پنج بخش عمده تشکیل می شود. نخست، مفهوم "کیفیت" از نقطه نظر ریشه شناسی واژه مورد بحث قرار می گیرد. سپس، این مفهوم از نظر "حالت وجودی" بررسی خواهد شد. آن گاه، مروری بر ادبیات مرتبط با موضوع طراحی شهری "خوب" و کیفیت های وابسته به آن ارایه خواهد شد. در ضمن، تعدادی از چک لیست های مورد استفاده عملی توسط هیات های بازبینی طراحی شهری از نظر معیارهای به کار گرفته شده مورد بررسی قرار گرفته، نتایج گزارش می گردد. در نهایت، نتایج مطالعه حاضر به این ترتیب ارایه می شود:1-   کیفیت طراحی شهری را می توان از طریق نسخه تکامل یافته مدل کانتر (1977) که توسط این نوشتار تحت عنوان "مدل مکان پایدار" ارایه گردیده به شکل موثری تبیین نمود؛2- کیفیت طراحی شهری متشکل از سه مولفه به نام های "کیفیت تجربی - زیباشناختی"، "کیفیت عملکردی"، و "کیفیت زیست محیطی" است.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID