مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

2,206

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بازخوانی و توضیح یک پدیده معماری در ایوان های مسجد جامع اصفهان

نویسندگان

پورنادری حسین

صفحات

 صفحه شروع 124 | صفحه پایان 139

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 مطالعات زیادی تاکنون در مورد مسجد جامع اصفهان انجام گرفته، و هدف و محور اصلی این مطالعات یافتن قدیمی ترین عناصر معماری موجود در این مسجد، تاریخ یابی و تشخیص تحولات کالبدی در ادوار مختلف مسجد بوده است.هر کدام از مطالعات شیوه های پژوهش خاص خود را داشته است. آخرین فعالیت های پژوهشی متکی به شواهد عینی یافته شده در اجزا و عناصر معماری است که از طریق گمانه زنی و حفاری به دست آمده است. با آنکه سه دهه از فعالیت های شناخت مسجد جامع گذشته و چندین گزارش و مقاله درباره آن نگاشته و منتشر شده، هنوز فرصت و مجالی برای نقد نتایج مطالعات آن پیش نیامده است.در این نوشتار به معرفی نشانه هایی از عناصر معماری موجود و نهفته در ایوان های مسجد جامع می پردازیم که از دید کارشناسان گروه های مطالعات مسجد جامع تاکنون پوشیده مانده است. نتیجه این مطالعه ارایه ته رنگی از نظام معماری در ایوان های چهارگانه مسجد جامع است که زمینه مطالعات خاص را جهت دستیابی به دوره شناسی دقیق تر تحولات ساختار فضایی اطراف صحن مسجد فراهم می کند و در روند فعالیت های پژوهشی آینده مسجد نیز تاثیر خواهد داشت.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  پورنادری، حسین. (1386). بازخوانی و توضیح یک پدیده معماری در ایوان های مسجد جامع اصفهان. صفه، 16(45)، 124-139. SID. https://sid.ir/paper/94208/fa

  Vancouver: کپی

  پورنادری حسین. بازخوانی و توضیح یک پدیده معماری در ایوان های مسجد جامع اصفهان. صفه[Internet]. 1386؛16(45):124-139. Available from: https://sid.ir/paper/94208/fa

  IEEE: کپی

  حسین پورنادری، “بازخوانی و توضیح یک پدیده معماری در ایوان های مسجد جامع اصفهان،” صفه، vol. 16، no. 45، pp. 124–139، 1386، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/94208/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

 • ثبت نشده است.

 • فایل موجود نیست.
  )