مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مطالعات راهبردی | سال:1389 | دوره:13 | شماره:2 (مسلسل 48) | صفحه شروع:33 | صفحه پایان:57

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

584

دانلود:

212

استناد:

4

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تحلیل فضایی مخاطرات محیطی و بحران های بوم شناسی در ایران

نویسنده

کاویانی راد مراد

صفحات

 صفحه شروع 33 | صفحه پایان 57

چکیده

 ساختارهای سیاسی, فرهنگی و اقتصادی جوامع, نقش فزاینده ای در تحولات بوم شناسی یافته اند. داده ها و یافته های موجود گویای فزایندگی دامنه مداخلات انسانی در فروسایی و تخریب محیط زیست محلی و کروی است. پیامدهای ویرانگر این مداخلات, امنیت انسانی گستره اسکان بشر را به چالش کشانده و بحران محیط زیست را در جایگاه یکی از مصادیق امنیتی چندلایه برکشیده  و تعادل محیط را آشفته کرده است. در ایران, روند تخریب محیط زیست در طول چند دهه اخیر افزایش بی سابقه ای یافته, به گونه ای که در بسیاری از موارد, کشورمان پیشگام دیگر کشورهاست. بیشتر این آمارها محصول برآیند موقعیت جغرافیایی و توپوگرافی سرزمین ایران, کم توجهی به نقش جستار پایداری محیط در طراحی واجرای سازه ها و فضاها, ناآگاهی عمومی و کم توجهی سازمان های دولتی است. به نظر می رسد تداوم این وضعیت, دست کم در دو دهه آینده, کشور را با چالش های امنیتی محیط محورِ پرهزینه و زمان بر رویارو خواهد کرد که از پایداری و ثبات نیز برخوردار هستند.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID