مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مطالعات راهبردی
سال:1389 | دوره:13 | شماره:2 (مسلسل 48)
صفحه شروع:141 | صفحه پایان:169

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

577

دانلود:

206

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

حضور ناتو در افغانستان و چالش های پیش روی آن

نویسنده

بزرگمهری مجید

صفحات

 صفحه شروع 141 | صفحه پایان 169

چکیده

 پس از 11سپتامبر, نخستین کشوری که به عنوان مأمن طالبان و گروههای حامی القاعده مورد هجوم نیروهای ائتلاف غرب به سرکردگی آمریکا قرار گرفت, افغانستان بود. پس از آن, در سال 2003, ناتو عملا فرماندهی نیروهای بین المللی حاضر در افغانستان را بر عهده گرفت. این مقاله, با بررسی روند حضور نیروهای ناتو در افغانستان و ترکیب آنها و همچنین, پراکندگی جغرافیایی نیروهای هریک از اعضای ناتو در این کشور, به چالش های فراروی نیروهای ناتو در افغانستان می پردازد. این چالش ها را می توان در سه سطح ساختاری, منطقه ای و داخلی بررسی نمود. در سطح ساختاری, چالش ها عمدتا حول محور اختلاف اعضا بر سر وظایف کشورها, تفاسیر حقوقی و ناهماهنگی میان نیروها شکل گرفته اند.

استنادها

ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی

    کارگاه های پیشنهادی