مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مطالعات راهبردی | سال:1389 | دوره:13 | شماره:3 (مسلسل 49) | صفحه شروع:111 | صفحه پایان:130

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

157

دانلود:

120

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

منابع و شیوه های تامین امنیت در اندیشه امام خمینی (ره)

نویسنده

ره پیک سیامک

صفحات

 صفحه شروع 111 | صفحه پایان 130

چکیده

 ایده پردازی و سیاست گذاری در خصوص منبع و شیوه برقراری امنیت و تامین آن, از جمله عناصر هر نظریه امنیتی و یا راهبرد امنیت ملی است و راهبرد امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست.مقاله حاضر در این چارچوب, به درک منابع و شیوه های تامین امنیت در اندیشه امام خمینی (ره) به عنوان رهبر انقلاب و جمهوری اسلامی ایران می پردازد و سعی در تبیین رویکرد ایشان در این حوزه دارد. بر این اساس, نویسنده معتقد است رویکرد بنیادین تامین امنیت در سپهر اندیشه امام (ره), درونی و برخاسته از تاملات انسان شناسانه ایشان است و بر این اساس, الگوی تامین امنیت در نظریه ایشان, از درون به بیرون و از پایین به بالاست که ترجمان عینی و اجتماعی – ملی آن را می توان در عنوان «الگوی مردم محور» خلاصه نمود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID