مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مدیریت شهری | سال:1393 | دوره:13 | شماره:37 | صفحه شروع:73 | صفحه پایان:92

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

622

دانلود:

264

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

سنجش پایداری اجتماعی محلات بر اساس دیدگاه ساکنان (نمونه موردی: محله فیض آباد شهر کرمانشاه)

صفحات

 صفحه شروع 73 | صفحه پایان 92

چکیده

 لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID