مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

2,079

دانلود:

1,345

استناد:

2

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مکان یابی محوطه های گردشگری طبیعی بر اساس اصول معماری منظر (کاربرد ترکیبی گروه مباحثه متمرکز FGD و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی AHP)

صفحات

 صفحه شروع 7 | صفحه پایان 22

چکیده

 طبیعت گردی گونه ای گردشگری در طبیعت است که کمترین تاثیر را بر محیط زیست و منابع طبیعی وارد می کند و در حفظ و ادامه بقای گونه ها و زیستگاه های طبیعی سهیم است. طبیعت گردی از سال 1990 به عنوان واسطه ای برای توسعه پایدار, توسط سازمان های غیر دولتی, کارشناسان توسعه و مراکز دانشگاهی مطرح شد و مورد مطالعه قرار گرفت. در کشور ما نیز در سال های اخیر به این مساله توجه ویژه ای شده است, مسوولین, نهادهای مختلف و در راس آنها سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در مناطق مختلف و در مقیاس های گوناگون اقدام به برنامه ریزی و احداث اینگونه سایت های گردشگری کرده اند. با وجود همه این تلاش ها, گاه انتخاب این سایت ها دچار چالش است و نیاز به یک انتخاب هوشمندانه و مسوولانه که نظرات متخصصین, مسوولان و مردم را جلب کند احساس می شود. حال سوال اینجاست که چه معیارهای برای مکان یابی سایت های دارای پتانسیل گردشگری طبیعی می توان در نظر گرفت؟ چگونه می توان اهمیت این معیارها را با توجه به گزینه های موجود در انتخاب نهایی وارد کرد؟ در این مقاله با تشکیل گروه بحث و ترکیب آن با فرآیند تحلیل سلسله مراتبی, روندی برای مکان یابی اصولی و صحیح این سایت ها پیشنهاد می شود. روش تحقیق, شیوه مورد پژوهی با استفاده از راهکارهای ترکیبی, و روش جمع آوری اطلاعات با استفاده از بازدید میدانی و کتابخانه ای بوده است. ابزار تحقیق مورد استفاده AHP است که با توجه به گستردگی محاسبات جهت فرم دهی به فرآیند, از نرم افزار مت لب استفاده شده است.

استنادها

ارجاعات

استناددهی

APA: کپی

انصاری، مجتبی، بمانیان، محمدرضا، مهدوی نژاد، محمدجواد، و حسینی کیا، سیدمحمدمهدی. (1391). مکان یابی محوطه های گردشگری طبیعی بر اساس اصول معماری منظر (کاربرد ترکیبی گروه مباحثه متمرکز FGD و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی AHP). مدیریت شهری، 10(29)، 7-22. SID. https://sid.ir/paper/92244/fa

Vancouver: کپی

انصاری مجتبی، بمانیان محمدرضا، مهدوی نژاد محمدجواد، حسینی کیا سیدمحمدمهدی. مکان یابی محوطه های گردشگری طبیعی بر اساس اصول معماری منظر (کاربرد ترکیبی گروه مباحثه متمرکز FGD و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی AHP). مدیریت شهری[Internet]. 1391؛10(29):7-22. Available from: https://sid.ir/paper/92244/fa

IEEE: کپی

مجتبی انصاری، محمدرضا بمانیان، محمدجواد مهدوی نژاد، و سیدمحمدمهدی حسینی کیا، “مکان یابی محوطه های گردشگری طبیعی بر اساس اصول معماری منظر (کاربرد ترکیبی گروه مباحثه متمرکز FGD و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی AHP)،” مدیریت شهری، vol. 10، no. 29، pp. 7–22، 1391، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/92244/fa

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی

  • ثبت نشده است.