مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

2,198

دانلود:

1,024

استناد:

3

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی عملکرد شهرداری در چهارچوب حکمرانی خوب شهری (نمونه مورد مطالعه: شهر بابلسر)

صفحات

 صفحه شروع 41 | صفحه پایان 64

چکیده

 نگاه یکسونگر و سوژه انگار به شهر مشکلات زیادی را به بار خواهد آورد که تنها راه برای رفع آن, نظارت عموم (پاسخگویی) و عمل مشارکتی و با تکیه بر این دو مولفه, بالا بردن سطح کارایی است. هدف این تحقیق, تعریف و تحلیلی جامع از حکمرانی خوب شهری و همچنین ارائه مجموعه ای از شاخص ها برای توسعه حکمرانی خوب شهری در ایران و بررسی این شاخص ها در مدیریت شهری, شهر بابلسر است. روش تحقیق و گردآوری مطالب, پیمایشی, توصیفی, تحلیلی, مبتنی بر پرسشنامه است. فرضیات تحقیق مبتنی بر این است که به نظر می رسد سه مولفه مشارکت, پاسخگویی و کارایی در شهر بابلسر در سطح مناسبی نباشد و بین نظرات افراد تحصیل کرده و سایر شهروندان خصوصا در رابطه با مشارکت تفاوت معناداری وجود داشته باشد. که با بررسی فرضیات, مشارکت با میانگین (x= -0.024) و همچنین کارایی با میانگین (x= -0.025) ارزیابی شده اند. این اعداد بیانگر این هستند که مشارکت و کارایی شهرداری بابلسر در سطحی پایین قرار دارند. اما شهروندان تحصیل کرده با میانگین (x= 0.05) نسبت به سایر گروه ها از رغبت بیشتری نسبت به همکاری با شهرداری برخوردار هستند. اما میزان پاسخگویی شهرداری بابلسر با میانگین (x= 0.094) در سطحی متوسط توسط شهروندان ارزیابی شده است. با توجه به بررسی های صورت گرفته صحت فرضیه اصلی و فرضیه های فرعی ما جز فرضیه دوم که پاسخگویی را نیز در سطح نامناسبی بیان داشته بود (که با توجه میانگین ها در سطحی متوسط است) تایید می شود. برای بررسی فرضیات بالا از آزمون های سطح معنی داری (ANOVA) و همچنین روش آمار استنباطی (LSD) استفاده شده است. کل جامعه آماری متشکل از 65 درصد مرد, 35 درصد زن با طیف سنی 18 سال به بالا, میانگین سنی 38.8 و میانگین سواد تقریبی بالاتر از دیپلم تشکیل شده است که به سه گروه: 1. افراد تحصیل کرده مقیم بابلسر, 2. مراجعه کنندگان به شهرداری بابلسر, 3. کسبه مقیم بابلسر, تقسیم و به صورت نمونه گیری ساده انتخاب و بررسی شده اند.

استنادها

ارجاعات

استناددهی

APA: کپی

آدینه وند، علی اصغر، حاجی زاده، مریم، و قدمی، مصطفی. (1392). بررسی عملکرد شهرداری در چهارچوب حکمرانی خوب شهری (نمونه مورد مطالعه: شهر بابلسر). مدیریت شهری، 11(31)، 41-64. SID. https://sid.ir/paper/92088/fa

Vancouver: کپی

آدینه وند علی اصغر، حاجی زاده مریم، قدمی مصطفی. بررسی عملکرد شهرداری در چهارچوب حکمرانی خوب شهری (نمونه مورد مطالعه: شهر بابلسر). مدیریت شهری[Internet]. 1392؛11(31):41-64. Available from: https://sid.ir/paper/92088/fa

IEEE: کپی

علی اصغر آدینه وند، مریم حاجی زاده، و مصطفی قدمی، “بررسی عملکرد شهرداری در چهارچوب حکمرانی خوب شهری (نمونه مورد مطالعه: شهر بابلسر)،” مدیریت شهری، vol. 11، no. 31، pp. 41–64، 1392، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/92088/fa

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی

  • ثبت نشده است.