مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

360

دانلود:

328

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

برنامه ریزی گردشگری درزمینه حیات وحش شهرستان دزفول

صفحات

 صفحه شروع 31 | صفحه پایان 44

چکیده

 هدف از این تحقیق, برنامهریزی گردشگری در زمینهی حیات وحش شهرستان دزفول درجهت شناخت مهمترین گونه ی جانوری موثر در جذب اکوتوریستها, شناخت مهمترین فعالیتهای مربوط به حیات وحش در منطقه و ارائه راهکارهایی برای بهرهبرداری اقتصادی با توجه به پایدار بودن منطقه میباشد. پرندهنگری و ماهیگیری جزء پتانسیلهای بالقوه در منطقه بوده و برنامهریزیهای صحیح علمی میتواند عامل مهمی برای درآمدزایی ساکنین این منطقه, با توجه به توسعه پایدار در محیط جغرافیایی آن باشد. همچنین شهرستان دزفول با داشتن گونهی منحصر به فرد«آندمیک ایرانی» سمندر لرستانی, میتواند به عنوان یک منطقهی مهم پرجاذبه, در سطح ایران و جهان مورد توجه قرار گیرد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  فروتنی، فرزانه، و همای صالحی، خدیجه. (1397). برنامه ریزی گردشگری درزمینه حیات وحش شهرستان دزفول. فضای جغرافیایی، 18(62 )، 31-44. SID. https://sid.ir/paper/91724/fa

  Vancouver: کپی

  فروتنی فرزانه، همای صالحی خدیجه. برنامه ریزی گردشگری درزمینه حیات وحش شهرستان دزفول. فضای جغرافیایی[Internet]. 1397؛18(62 ):31-44. Available from: https://sid.ir/paper/91724/fa

  IEEE: کپی

  فرزانه فروتنی، و خدیجه همای صالحی، “برنامه ریزی گردشگری درزمینه حیات وحش شهرستان دزفول،” فضای جغرافیایی، vol. 18، no. 62 ، pp. 31–44، 1397، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/91724/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی