مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,393

دانلود:

409

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ساماندهی مراکز خدماتی حوضه دریاچه کافتر در جهت سهولت دسترسی گردشگران با استفاده از روش های AHP و GIS

صفحات

 صفحه شروع 131 | صفحه پایان 153

چکیده

 از آنجا که در هر نوع برنامه ریزی به دلیل کمبود زمان و منابع مالی, راهکارهای پیشنهادی برای دوره های زمانی مختلف ارائه شده و در مرحله نخست بهره گیری از منابع و امکانات موجود پیشنهاد می شود, بنابراین در پژوهش حاضر سعی شده است تا با تحلیل فضایی, شناسایی و اولویت بندی امکانات و خدمات مورد نیاز گردشگران بازدید کننده از دریاچه کافتر در استان فارس, بهترین و کوتاه ترین مسیر دسترسی به آن ها تعیین گردد. برای این منظور ابتدا با استفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبی برای هر یک از امکانات و خدمات وزنی منظور گردید, سپس با مقایسه کیفیت کنونی امکانات و خدمات موجود, اولویت بندی ارائه امکانات و خدمات جدید یا بازتوزیع امکانات موجود صورت گرفت. سپس با بهره گیری از مدل Analysis Network در نرم افزار ArcGIS, بهترین و کوتاه ترین مسیرهای دسترسی به این امکانات و خدمات به صورت نقشه های دسترسی با تعیین فاصله زمانی ارائه گردید. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که از میان 56 مورد از امکانات و خدمات مورد نیاز گردشگران تنها 21 مورد در فاصله 17 کیلومتری دسترسی تامین می گردد و بقیه امکانات در فواصل دورتر و در شهرهای موجود در محدوده مورد مطالعه متمرکز شده اند. بنابراین اولویت بندی های اجرایی در چهار فاز زمانی به گونه ای ارائه گردیده است که با بازتوزیع منابع و امکانات موجود, بهترین دسترسی برای گردشگران فراهم گردد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  استناددهی

  APA: کپی

  تقوایی، مسعود، و کیومرثی، حسین. (1392). ساماندهی مراکز خدماتی حوضه دریاچه کافتر در جهت سهولت دسترسی گردشگران با استفاده از روش های AHP و GIS. فضای جغرافیایی، 13(41)، 131-153. SID. https://sid.ir/paper/91660/fa

  Vancouver: کپی

  تقوایی مسعود، کیومرثی حسین. ساماندهی مراکز خدماتی حوضه دریاچه کافتر در جهت سهولت دسترسی گردشگران با استفاده از روش های AHP و GIS. فضای جغرافیایی[Internet]. 1392؛13(41):131-153. Available from: https://sid.ir/paper/91660/fa

  IEEE: کپی

  مسعود تقوایی، و حسین کیومرثی، “ساماندهی مراکز خدماتی حوضه دریاچه کافتر در جهت سهولت دسترسی گردشگران با استفاده از روش های AHP و GIS،” فضای جغرافیایی، vol. 13، no. 41، pp. 131–153، 1392، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/91660/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی