مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: فضای جغرافیایی | سال:1392 | دوره:13 | شماره:41 | صفحه شروع:113 | صفحه پایان:130

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

391

دانلود:

136

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تعیین تقویم آسایش اقلیم گردشگری مناطق توریستی استان اصفهان

صفحات

 صفحه شروع 113 | صفحه پایان 130

چکیده

 با توجه به اهمیت تاثیر عوامل اقلیمی در برنامه ریزی توریسم تعیین شاخص آسایش اقلیم گردشگری (TCI) از ارزش و اهمیت زیادی برخوردار است. جهت تعیین شاخص TCI در سطح استان از آمار نرمال اقلیمی محاسبه شده ایستگاه های سینوپتیک استان اصفهان (2005 - 1976) استفاده شده است. شاخص TCI شامل هفت مولفه اصلی, میانگین حداکثر دمای روزانه در هر ماه بر حسب سانتی گراد, میانگین روزانه حداقل رطوبت نسبی در هر ماه بر حسب درصد, میانگین روزانه دما در هر ماه بر حسب درجه سانتی گراد, میانگین روزانه رطوبت نسبی در هر ماه بر حسب درصد, میانگین روزانه بارندگی در ماه بر حسب میلی متر, میانگین روزانه سرعت باد در هر ماه بر حسب کیلومتر بر ساعت, میانگین روزانه تعداد ساعت آفتابی در هر ماه می باشد. مقادیر پارامترهای ذکر شده بر اساس نمودار و جداول مربوط به آن ها رتبه بندی شده و سپس پنج مولفه شاخص TCI به صورت ماهانه به وسیله سیستم اطلاعات جغرافیایی میان یابی شده اند پس از هم پوشانی لایه های اطلاعاتی موثر, نقشه های ماهانه بر اساس فرمول و ضابطه TCI و نقشه ارتفاعی استان اصفهان تهیه و بر اساس گروه های اقلیمی شاخص مورد نظر کلاس بندی شده است. نتایج به این صورت حاصل شد که ماه می و اکتبر از نظر شاخص TCI در سطح استان برای گردشگران بهترین و مناسب ترین ماه می باشند به طوری که در ماه می استان, شامل سه کلاس خیلی خوب, عالی و ایده آل است. در ماه مارس, آپریل و نوامبر نیز چهار کلاس خوب, خیلی خوب, عالی و ایده آل در سطح استان تشکیل شده است. شاخص TCI در ماه های ژوئن, ژوئیه و آگوست شرایط خوبی برای گردشگران ندارد فقط غرب استان در این ماه ها دارای کلاس عالی و ایده آل می باشد و تقریبا بقیه استان شرایط مناسبی ندارد. در ماه دسامبر شمال استان دارای شرایط عالی و جنوب آن نامطلوب است. ماه های ژانویه و فوریه از لحاظ آب و هوایی تقریبا یکسان هستند به طوری که شمال استان در این دو ماه وضعیت خیلی خوب و عالی را نشان می دهد.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID