مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

4,597

دانلود:

1,128

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

نواحی اقلیمی استان فارس به روش تحلیل عاملی

صفحات

 صفحه شروع 135 | صفحه پایان 150

چکیده

 شناخت پهنه های اقلیمی استان فارس به دلیل گستردگی آن جهت برنامه ریزی در ابعاد مختلف (محلی, منطقه ای, ملی) از اهمیت خاصی برخوردار است. بر این اساس این پژوهش به شناخت نواحی اقلیمی استان فارس پرداخته است. برای رسیدن به این هدف, از بیست و پنج متغیر اقلیمی در ارتباط با رطوبت, دما, بارش و تابش در هجده ایستگاه هواشناسی سینوپتیک استفاده شده و با کاربرد روش تحلیل عاملی بر مبنای مدل مولفه های اصلی برای شناخت مولفه های سازنده نواحی و از تحلیل خوشه ای به روش ادغام وارد به تفکیک پهنه های اقلیمی پرداخته شده است. بررسی عناصر اقلیمی بر اساس تحلیل مولفه های اصلی نشان دادکه اقلیم استان فارس ساخته سه مولفه است, این مولفه ها به ترتیب اهمیت عبارتند از: مولفه حرارتی, مولفه بارشی و مولفه بارش تابستانه. با انجام تحلیل خوشه ای بر روی نمرات عاملی, چهار ناحیه اقلیمی به عنوان ناحیه سرد و خشک شمالی, ناحیه معتدل و مرطوب مرکزی, ناحیه گرم و نیمه مرطوب غربی و ناحیه گرم و خشک جنوبی در استان فارس مشخص شد. 

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  استناددهی

  APA: کپی

  حاتمی بهمن بیگلو، خداکرم، و خوشحال دستجردی، جواد. (1389). نواحی اقلیمی استان فارس به روش تحلیل عاملی. فضای جغرافیایی، 10(32)، 135-150. SID. https://sid.ir/paper/91624/fa

  Vancouver: کپی

  حاتمی بهمن بیگلو خداکرم، خوشحال دستجردی جواد. نواحی اقلیمی استان فارس به روش تحلیل عاملی. فضای جغرافیایی[Internet]. 1389؛10(32):135-150. Available from: https://sid.ir/paper/91624/fa

  IEEE: کپی

  خداکرم حاتمی بهمن بیگلو، و جواد خوشحال دستجردی، “نواحی اقلیمی استان فارس به روش تحلیل عاملی،” فضای جغرافیایی، vol. 10، no. 32، pp. 135–150، 1389، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/91624/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی