مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

449

دانلود:

291

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ارزیابی توان اکولوژیک و شناسایی مناطق مستعد توسعه اکوتوریسم پایدار با روش های MCE و WLC (مورد مطالعه: شهرستان گرگان)

صفحات

 صفحه شروع 207 | صفحه پایان 224

چکیده

 در سال های اخیر, اهمیت روزافزون صنعت گردشگری موجب شده پژوهشگران علوم مختلف رهنمودهای متفاوتی برای رشد و توسعه آن ارایه نمایند. در این میان جغرافیدانان نیز نقش مهمی جهت شناسایی پهنه های مستعد برای توسعه گردشگری پایدار ایفا می کنند. بخش های شمالی کشور ما نیز با توجه به توان بالقوه و تنوع جاذبه های طبیعی, به مدیریت صحیح و برنامه ریزی مناسب جهت دستیابی به اهداف توسعه پایدار گردشگری نیازمند است. پژوهش حاضر با هدف ساماندهی اکوتوریسم پایدار در شهرستان گرگان, به ارزیابی توان اکولوژیک این منطقه با استفاده از روش ارزیابی چند معیاره پرداخته است. این پژوهش از جهت هدف, کاربردی-توسعه ای و از منظر چارچوب پژوهشی, تحلیلی-توصیفی می باشد. از آنجا که شناخت و ارزیابی پتانسیل های گردشگری یک مسأله تصمیم گیری چند معیاره است, در تحقیق حاضر از مدل تصمیم گیری چند معیاره فازی و روش WLC در محیط نرم افزارهای IDRISI 17 و ARC GIS10. 1 استفاده شده است. همچنین وزن دهی زوجی لایه های مورد استفاده, در نرم افزار Expert Choise صورت گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد از کل مساحت 1616 کیلومتر مربع شهرستان گرگان, 129. 8 کیلومتر مربع از توان بسیار ضعیف, 355. 52 کیلومتر مربع از توان ضعیف, 371. 68 کیلومتر مربع از توان متوسط, 533. 28 کیلومتر مربع از توان زیاد و 226. 24 کیلومتر مربع از توان بسیار زیاد جهت توسعه اکوتوریسم پایدار برخوردارند. همچنین با تحلیل نقشه میزان مطلوبیت می توان اذعان داشت, پهنه های جنوبی و کمربند مرکزی شهرستان دارای بیشترین پتانسیل و پهنه شمالی آن دارای کمترین قابلیت جهت توسعه گردشگری همسو با محیط می باشند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  تبریزی، نازنین، و زاهدی کلاکی، ابراهیم. (1397). ارزیابی توان اکولوژیک و شناسایی مناطق مستعد توسعه اکوتوریسم پایدار با روش های MCE و WLC (مورد مطالعه: شهرستان گرگان). فضای جغرافیایی، 18(63 )، 207-224. SID. https://sid.ir/paper/91597/fa

  Vancouver: کپی

  تبریزی نازنین، زاهدی کلاکی ابراهیم. ارزیابی توان اکولوژیک و شناسایی مناطق مستعد توسعه اکوتوریسم پایدار با روش های MCE و WLC (مورد مطالعه: شهرستان گرگان). فضای جغرافیایی[Internet]. 1397؛18(63 ):207-224. Available from: https://sid.ir/paper/91597/fa

  IEEE: کپی

  نازنین تبریزی، و ابراهیم زاهدی کلاکی، “ارزیابی توان اکولوژیک و شناسایی مناطق مستعد توسعه اکوتوریسم پایدار با روش های MCE و WLC (مورد مطالعه: شهرستان گرگان)،” فضای جغرافیایی، vol. 18، no. 63 ، pp. 207–224، 1397، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/91597/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی