Start: 2/8/2023 8:19:27 AMEnd: 2/8/2023 8:19:29 AM >> 306

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

582

دانلود:

109

استناد:

2

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

سطح بندی توسعه اقتصادی - اجتماعی شهرستان های استان آذربایجان غربی با استفاده از تحلیل های مکانی و قواعد تصمیم گیری GIS

صفحات

 صفحه شروع 1 | صفحه پایان 25

چکیده

 سطح زندگی انسان با رشد و پیشرفت علم و دانش بشری همواره در حال پیشرفت بوده است, اما این رشد و توسعه در تمام مناطق و سکونتگاه های انسانی یکسان نبوده و در نتیجه آن جوامع مختلفی با سطح توسعه اجتماعی - اقتصادی متفاوت ایجاد شده است که در سطح ملی استان های توسعه یافته و در حال توسعه نمونه هایی از آن به شمار می آید. ارزیابی سطح توسعه اقتصادی به منظور آگاهی از شرایط و وضعیت موجود اقتصادی و برنامه ریزی برای توسعه اقتصادی و رفع نابرابری ها اهمیت زیادی دارد. در تحقیق حاضر تلاش شده است, نسبت به ارزیابی و سطح بندی توسعه اقتصادی - اجتماعی در شهرستان های استان آذربایجان غربی اقدام گردد. برای این منظور از تحلیل های مکانی و قواعد تصمیم گیری چندمعیاره GIS استفاده شده است که امکان مدلسازی در مطالعات ارزیابی توسعه اقتصادی - اجتماعی را فراهم می آورد. با وجود قابلیت های بالای تکنولوژی GIS در مطالعات اقتصادی و برنامه ریزی, متاسفانه در سطح کشور از توابع تحلیلی آن به صورت اصولی برای مدلسازی شرایط توسعه اقتصادی و اجتماعی بهره کافی برده نشده است. بر این اساس مهم ترین هدف تحقیق حاضر معرفی GIS به عنوان یک تکنولوژی کارآمد در مطالعات اقتصادی و خصوصا ارزیابی سطح توسعه اقتصادی و اجتماعی می باشد. برای این منظور ابتدا هر یک از شاخص های اقتصادی در محیط GIS در قالب لایه های اطلاعاتی مدلسازی شده و در پایگاه اطلاعات مکانی طراحی شده ذخیره گردید. در مرحله بعد نقشه های مربوطه با استفاده از توابع فازی استانداردسازی شد و با توجه به تنوع شاخص های اقتصادی, نسبت بهره مندی هر یک از شهرستان ها از عملکرد شاخص ها, به درصد از کل محاسبه گردید و برای این منظور از عواملی همچون مساحت, تراکم در واحد سطح و جمعیت نیز استفاده شد. پس از آماده سازی نقشه ها, از تحلیل سلسله مراتبی (AHP) استفاده شده و وزن های استاندارد برای همپوشانی وزن دار لایه های اطلاعاتی استخراج شد و برای کسب اطمینان از نسبت سازگاری لایه های اطلاعاتی در مدل سطح بندی توسعه اقتصادی و اجتماعی, نسبت به ارزیابی نسبت توافق اقدام شد و مقدار آن 0.02 محاسبه شد. در نهایت نسبت به همپوشانی وزن دار با چهار روش منطق بولین, WLC,SAW  و AHP اقدام شده و نقشه های سطح بندی توسعه اقتصادی و اجتماعی در سطح استان آذربایجان غربی استخراج شد. نتایج تحقیق نشان می دهد که شهرستان های استان را از لحاظ سطح توسعه می توان در 5 گروه طبقه بندی نمود. در بین این گروه ها شهرستان ارومیه در گروه اول قرار و شهرستان خوی در جایگاه دوم قرار گرفته است. سایر شهرستان ها شرایط متوسط و پایینی را از نظر سطح توسعه اقتصادی دارا هستند.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی

  APA: کپی

  گمینی، امیرمحمد. (1393). تاریخ نگاری برون گرایانه علم: بازخوانی تز هسن- گروسمان. هستی و شناخت، 1(@no)، 21-44. SID. https://sid.ir/paper/91583/fa

  Vancouver: کپی

  گمینی امیرمحمد. تاریخ نگاری برون گرایانه علم: بازخوانی تز هسن- گروسمان. هستی و شناخت[Internet]. 1393؛1(@no):21-44. Available from: https://sid.ir/paper/91583/fa

  IEEE: کپی

  امیرمحمد گمینی، “تاریخ نگاری برون گرایانه علم: بازخوانی تز هسن- گروسمان،” هستی و شناخت، vol. 1، no. @no، pp. 21–44، 1393، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/91583/fa