مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

3,286

دانلود:

0

استناد:

2

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

نویسندگان

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

استنادها

ارجاعات

استناددهی

APA: کپی

فیضی زاده، بختیار، رضایی بنفشه درق، مجید، و حجازی، میراسداله. (1391). سطح بندی توسعه اقتصادی - اجتماعی شهرستان های استان آذربایجان غربی با استفاده از تحلیل های مکانی و قواعد تصمیم گیری GIS. فضای جغرافیایی، 12(40)، 1-25. SID. https://sid.ir/paper/91583/fa

Vancouver: کپی

فیضی زاده بختیار، رضایی بنفشه درق مجید، حجازی میراسداله. سطح بندی توسعه اقتصادی - اجتماعی شهرستان های استان آذربایجان غربی با استفاده از تحلیل های مکانی و قواعد تصمیم گیری GIS. فضای جغرافیایی[Internet]. 1391؛12(40):1-25. Available from: https://sid.ir/paper/91583/fa

IEEE: کپی

بختیار فیضی زاده، مجید رضایی بنفشه درق، و میراسداله حجازی، “سطح بندی توسعه اقتصادی - اجتماعی شهرستان های استان آذربایجان غربی با استفاده از تحلیل های مکانی و قواعد تصمیم گیری GIS،” فضای جغرافیایی، vol. 12، no. 40، pp. 1–25، 1391، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/91583/fa

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی


    مرکز اطلاعات علمی SID
    ویراستاری
    فایل موجود نیست.