مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: فضای جغرافیایی | سال:1391 | دوره:12 | شماره:40 | صفحه شروع:100 | صفحه پایان:115

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

337

دانلود:

126

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تحلیلی بر تعیین راهبردهای بهینه جهت بهسازی و نوسازی بافت فرسوده (مطالعه موردی: بخش مرکزی شهر ارومیه)

صفحات

 صفحه شروع 100 | صفحه پایان 115

چکیده

 بافت های فرسوده شهری که زمانی بر اساس الگوهای شهری و با تاثیر از شرایط اقتصادی - اجتماعی ساکنان و ویژگی های محیطی به وجود آمده اند, امروزه بر اثر گذشت زمان و تغییر در الگوهای فضایی ساخت و ساز, قابلیت زندگی را از دست داده اند و دارای مشکلات زیادی از لحاظ شرایط کالبدی, عبور و مرور, اقتصادی و اجتماعی برای زندگی امروزی است. برنامه های راهبردی با توجه به انعطاف پذیری و داشتن دید بلندمدت و تلفیق سطوح مختلف برنامه ریزی, در بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده دارای اهمیت بسیاری است. این بافت ها دارای توان ها, نقاط قوت و فرصت های زیادی هستند که بر اساس شناخت جامع و برنامه ریزی صحیح این نقاط, می توان راهبردهای بهینه ای جهت ساماندهی وضعیت موجود بافت های فرسوده ارایه داد. در این مقاله بر اساس مدل  SWOTنقاط قوت, ضعف و فرصت ها و تهدیدهای موجود شناسایی شده و بر اساس طیف لیکرت نظرات کارشناسان و مسوولان مورد بررسی قرار گرفته و هر یک وزن خاصی بر اساس امتیاز کسب شده, به خود گرفته و سپس راهبردهای بهینه بهسازی و نوسازی بافت فرسوده محدوده مرکزی شهر ارومیه به دست آمده اند. راهبردهای به دست آمده به عنوان راهنما و ملاک عمل بهسازی و نوسازی این محدوده جهت تصمیم گیری و اجرا ارایه شده اند.در نهایت این نتیجه حاصل شده است که محدوده مرکزی شهر ارومیه, با توجه به وجود امکانات اخذ وام از سازمان های داخلی و بین المللی, وجود بازار بزرگ ارومیه به عنوان محور اصلی اقتصادی شهر و همچنین وجود میادین, مکان های با ارزش و بناهای تاریخی و جزو آن, دارای پتانسیل های بالقوه ای جهت بهسازی و نوسازی می باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID