مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,230

دانلود:

270

استناد:

4

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

کاربرد تحلیل خوشه ای در شناسایی ویژگی های روزهای بارشی (ایستگاه خاش)

صفحات

 صفحه شروع 65 | صفحه پایان 90

چکیده

 در این مقاله داده های بارش روزانه خاش از اول فروردین 1365 تا آخر بهمن 1386 خورشیدی برای شناسایی ویژگی های روزهای بارشی بررسی شد. ابتدا روزهای بارشی استخراج شده و چندین پارامتر بارشی برای آنها تعریف گردید. سپس بر اساس پارامترهای تعریف شده برای 567 روز بارشی, یک ماتریس 11×425 تشکیل شد. تحلیل خوشه ای پایگانی با روش ادغام وارد روی ماتریس 11×425 اعمال گردید و بر اساس آن در خاش شش نوع متفاوت تیپ روزهای بارشی شناسایی شد.

استنادها

ارجاعات

استناددهی

APA: کپی

خسروی، محمود، و نظری پور، حمید. (1389). کاربرد تحلیل خوشه ای در شناسایی ویژگی های روزهای بارشی (ایستگاه خاش). فضای جغرافیایی، 10(31)، 65-90. SID. https://sid.ir/paper/91523/fa

Vancouver: کپی

خسروی محمود، نظری پور حمید. کاربرد تحلیل خوشه ای در شناسایی ویژگی های روزهای بارشی (ایستگاه خاش). فضای جغرافیایی[Internet]. 1389؛10(31):65-90. Available from: https://sid.ir/paper/91523/fa

IEEE: کپی

محمود خسروی، و حمید نظری پور، “کاربرد تحلیل خوشه ای در شناسایی ویژگی های روزهای بارشی (ایستگاه خاش)،” فضای جغرافیایی، vol. 10، no. 31، pp. 65–90، 1389، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/91523/fa

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی