مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

782

دانلود:

220

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی عملکرد مدل پنج عاملی فاما و فرنچ با استفاده از آزمون GRS

صفحات

 صفحه شروع 691 | صفحه پایان 714

چکیده

مدل پنج عاملی فاما و فرنچ (2015) پاسخ به ناهمسانی هایی است که در آزمون های تجربی مدل سه عاملی فاما و فرنچ (1993) مشاهده شد. مدل پنج عاملی, دو عامل سودآوری و سرمایه گذاری را به مدل سه عاملی اضافه می کند. این تحقیق به دنبال ارزیابی عملکرد مدل پنج عاملی فاما و فرنچ در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور از آزمون GRS برای ارزیابی مدل پنج عاملی در مقایسه با عوامل قبلی (بازار, اندازه و ارزش) استفاده شده است. این آزمون عمدتاً مبتنی بر تحلیل عرض از مبدأ تخمین رگرسیون هاست. تخمین های انجام شده با استفاده از الگوهای سه گانه تشکیل پرتفوی و اندازه گیری عوامل مورد مطالعه بر اساس الگوهای متفاوت صورت گرفته است. نتیجه ی تحقیق حاضر نشان می دهد با کنترل عوامل سودآوری و سرمایه گذاری, کماکان مدل سه عاملی مدل مناسبی برای توضیح بازده مازاد پرتفوی های مطالعه شده است. همچنین بر اساس نتایج به دست آمده, دو عامل اضافه شده به مدل, کارایی مدل را افزایش نمی دهد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  عیوض لو، رضا، قهرمانی، علی، و عجم، علیرضا. (1395). بررسی عملکرد مدل پنج عاملی فاما و فرنچ با استفاده از آزمون GRS. تحقیقات مالی، 18(4 )، 691-714. SID. https://sid.ir/paper/91249/fa

  Vancouver: کپی

  عیوض لو رضا، قهرمانی علی، عجم علیرضا. بررسی عملکرد مدل پنج عاملی فاما و فرنچ با استفاده از آزمون GRS. تحقیقات مالی[Internet]. 1395؛18(4 ):691-714. Available from: https://sid.ir/paper/91249/fa

  IEEE: کپی

  رضا عیوض لو، علی قهرمانی، و علیرضا عجم، “بررسی عملکرد مدل پنج عاملی فاما و فرنچ با استفاده از آزمون GRS،” تحقیقات مالی، vol. 18، no. 4 ، pp. 691–714، 1395، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/91249/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی