مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

113

دانلود:

37

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

قیمت گذاری توزیع اطلاعات بر مبنای قابلیت مقایسه و ناکارآمدی بازار

نویسندگان

رشیدی باغی محسن

صفحات

 صفحه شروع 531 | صفحه پایان 553

چکیده

 هدف: جریان اطلاعات, پارامتر کلیدیِ هر فعالیت اقتصادی است و به منزله ی عامل اصلی در ظهور, ثبات و کارایی بازارهای سرمایه عمل می کند. هدف این مقاله, بررسی اثر عوامل قابلیت مقایسه و ناکارآمدی بازار بر ارزش اطلاعات و تغییرات در توزیع اطلاعات حسابداری است. روش: به منظور بررسی موضوع مطالعه, پس از استخراج داده های مربوط به شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1385 تا 1395, از مدل رگرسیونی داده های ترکیبی برای آزمون فرضیه های تحقیق استفاده شده است. یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد عدم تقارن اطلاعاتی, قابلیت مقایسه و ناکارآمدی بازار, بر بازده مورد انتظار (هزینه سرمایه) سرمایه گذاران تأثیر معناداری می گذارد. از طرفی, اثر تعاملی قابلیت مقایسه و بازار ناقص بر ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه سرمایه تأیید شده است. در نهایت نتایج نشان می دهد عدم تقارن اطلاعاتی, تابعی از قابلیت مقایسه است و هزینه سرمایه نشئت گرفته از عدم تقارن اطلاعاتی در سطوح مختلف قابلیت مقایسه, نوسان داشته و تغییر می یابد. نتیجه گیری: عدم تقارن اطلاعاتی و ناکارآمدی بازار, هزینه سرمایه شرکت را افزایش می دهد؛ زیرا معامله گران کمتر مطلع تشخیص می دهند که در وضعیت بد اطلاعاتی قرار دارند و در نتیجه دارایی های کمتری نگهداری می کنند. قابلیت مقایسه با ایجاد اطلاعات باکیفیت, ابهام کلی را کاهش می دهد, بنابراین نفعی که سرمایه گذاران مشخصی از کسب اطلاعات خصوصی درباره شرکت به دست می آورند, کاهش می یابد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی

  APA: کپی

  رشیدی باغی، م. (1397). قیمت گذاری توزیع اطلاعات بر مبنای قابلیت مقایسه و ناکارآمدی بازار. تحقیقات مالی, 20(4 ), 531-553. https://sid.ir/paper/91232/fa

  Vancouver: کپی

  رشیدی باغی محسن. قیمت گذاری توزیع اطلاعات بر مبنای قابلیت مقایسه و ناکارآمدی بازار. تحقیقات مالی. 1397 [cited 2023January30];20(4 ):531-553. Available from: https://sid.ir/paper/91232/fa

  IEEE: کپی

  رشیدی باغی، م.، 1397. قیمت گذاری توزیع اطلاعات بر مبنای قابلیت مقایسه و ناکارآمدی بازار. تحقیقات مالی, [online] 20(4 ), pp.531-553. Available: https://sid.ir/paper/91232/fa.