Start: 2/5/2023 2:12:43 PMEnd: 2/5/2023 2:12:44 PM >> 611

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

89

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی و تحلیل «فرایند تفرد» در غزلیات سنایی

صفحات

 صفحه شروع 73 | صفحه پایان 90

چکیده

 «فرایند تفرد», عاملی روانی است که رشد ذهنی و انکشاف درونی و ناخودآگاهانه بشر را در طول حیات او به تصویر می کشد و حتی هنگام رسیدن فرد به نقطه کمال و باروری, بر نحوه اتخاذ تصمیمات ارادی او تاثیر می گذارد. این فرایند روانکاوانه به عنوان محور مرکزی شخصیت فردی, راهنمای درونی و حتی مرشد ناخودآگاه ذهن محسوب می شود و با گذر زمان, تفکر وی را به تکامل می رساند.باید در نظر داشت که غزلیات سنایی بازتابی از مفهوم شعر ناب (pure poetry) و سیری ناخودآگاهانه از اندیشه های شاعر است که به اوج جوشش و جلا می رسد؛ بنابراین با بررسی سیر تکامل روانی در غزل سنایی, به این نکته می رسیم که اندیشه های عرفانی موجود در آن ها حالات دلالتمندی از این فرایند روحی- روانی را به تصویر می کشد.این پژوهش بر آن است تا با بهره گیری از روش توصیفی, میزان تاثیر قالب غزل و مفاهیم عرفانی را در تکامل روانی این حکیم و شاعر برجسته آشکار سازد. از این رو به نظر می رسد که کاربرد چندمنظوره مفاهیم و زبان شطح آمیز, درونی سازی کهن الگوی «پیر دانا», استحاله مفهوم آنیما در برخی غزل ها و تاثیر همه جانبه دین و عرفان در روان شاعر از عوامل مهمی است که روان وی را مرحله به مرحله به مرز تکامل نزدیک می سازد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  ویراستاری
  مرکز اطلاعات علمی SID
  فایل موجود نیست.