مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

4,565

دانلود:

530

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی حدیث «تابیر النخل» (ادعای خطای علمی پیامبر (ص) در لقاح و زوجیت گیاهان)

صفحات

 صفحه شروع 97 | صفحه پایان 110

چکیده

 حدیث گرده افشانی درختان خرما (تابیر النخل) در برخی منابع حدیثی نقل شده و به پیامبر (ص) نسبت داد که از گرده افشانی درخت خرمای نر بر خرمای ماده منع کرد و موجب زیان مردم شد. این حدیث از سوی دکتر عبدالکریم سروش به عنوان خطای علمی پیامبر (ص) مطرح شده است.در این نوشتار, حدیث «تابیر النخل» مورد نقد سندی و محتوایی قرار گرفته است و روشن شده که این حدیث از قرن سوم در منابع حدیثی اهل سنت پیدا شده است. از این رو, برخی آن را جعل حاکمان زمان برای توجیه جدایی دین و دنیا دانسته اند, و از نظر محتوایی نیز مخالف قرآن بوده است و با شان پیامبر (ص) ناسازگار است, همان طور که با پیش آگاهی های ایشان - که از طریق قرآن در مساله زوجیت و لقاح گیاهان و آگاهی طبیعی ایشان که از محیط مدینه به دست آورده بود - معارض است. بنابراین, این حدیث نمی تواند خطای علمی پیامبر (ص) را به اثبات برساند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  رضایی اصفهانی، محمدعلی. (1388). بررسی حدیث «تابیر النخل» (ادعای خطای علمی پیامبر (ص) در لقاح و زوجیت گیاهان). علوم حدیث، 14(2 (52))، 97-110. SID. https://sid.ir/paper/90575/fa

  Vancouver: کپی

  رضایی اصفهانی محمدعلی. بررسی حدیث «تابیر النخل» (ادعای خطای علمی پیامبر (ص) در لقاح و زوجیت گیاهان). علوم حدیث[Internet]. 1388؛14(2 (52)):97-110. Available from: https://sid.ir/paper/90575/fa

  IEEE: کپی

  محمدعلی رضایی اصفهانی، “بررسی حدیث «تابیر النخل» (ادعای خطای علمی پیامبر (ص) در لقاح و زوجیت گیاهان)،” علوم حدیث، vol. 14، no. 2 (52)، pp. 97–110، 1388، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/90575/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی