مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام | سال:1395 | دوره:24 | شماره:1 | صفحه شروع:98 | صفحه پایان:103

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

199

دانلود:

87

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

حاملگی هتروتوپیک خودبخودی، گزارش یک مورد

صفحات

 صفحه شروع 98 | صفحه پایان 103

چکیده

 مقدمه: حاملگی هتروتوپیک حاملگی است که با لانه گزینی در داخل رحم و اکتوپیک به طور هم زمان بروز می کند. این نوع حاملگی بسیار نادر بوده و میزان بروز آن بین 1 در 100 تا 1 در 30000 مورد حاملگی می باشد. حاملگی هتروتوپیک معمولا به دنبال روش های کمک باروری اتفاق می افتد و بروز آن در سیکل های طبیعی بسیار نادر است.گزارش مورد: خانم باردار 28 ساله با سابقه یک مورد حاملگی ترم با شکایت درد ناگهانی شکم از یک ساعت قبل به بیمارستان مراجعه کرد. بیمار سابقه نازایی نداشت ولی با تشخیص سندرم تخمدان پل کیستیک از یک ماه قبل از مراجعه روزی یک عدد قرص متفورمین مصرف کرده بود. با بررسی های تشخیصی شامل سونوگرافی سریال و تیتراژ BHCG احتمال حاملگی هتروتوپیک در 8 هفته و 4 روز برای بیمار مطرح شد و بیمار کاندید عمل جراحی شد. حین عمل جراحی لاپاراتومی حاملگی خارج رحمی پاره شده در ناحیه آمپول لوله سمت چپ داشت که سالپنژکتومی لوله چپ و کورتاژ تخلیه ای انجام شد. نتیجه پاتولوژی بیمار وجود محصولات حاملگی در لوله سمت چپ و داخل آندومتر هر دو را تایید کرد.بحث و نتیجه گیری: حاملگی هتروتوپیک ممکن است در سیکل های طبیعی اتفاق بیفتد و در مورد احتمال بروز آن به دنبال مصرف متفورمین نیاز به مطالعات بیشتری است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID