video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

248

دانلود:

126

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

تحلیل عوامل موثر بر شکل گیری اجتماعات محصور (Gatted-community) در بازارهای املاک و مستغلات

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

 سرمایه گذاری بی رویه در بازارهای املاک و مستغلات و لزوم توجه به توسعه کسب و کارهای اقتصادی حاصل از بازار مسکن موجب پدیدار شدن نوع خاصی از مجتمع های مسکونی با هدف جدایی گزینی شده است. هدف از این پژوهش بررسی انگیزه های اصلی گروه های ذی نفع درتوسعه این نوع از مسکن و تحلیل مسائل معماری و شهرسازی حاصل از ساخت این نوع مجتمع های مسکونی است. بدین منظور با استفاده از روش اسنادی کتابخانه ای به بررسی تجربیات کشور های مختلف در ارتباط با این موضوع پرداخته شده است و سپس با استفاده از روش تحلیل محتوا متنی عواملی که منجر به شکلگیری این مجتمع ها شده و مسائل معماری و شهرسازی که ناشی از آن ها شده را دسته بندی می کند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد انگیزه اصلی برای توسعه این نوع از مسکن, مباحث اقتصادی و افزایش سود بوده برای توسعه دهندگان بوده است. نبود قوانین کنترل کننده و توسعه دهنده مشخص معماری و شهرسازی در طرح های شهری به منظور توسعه این نوع از مجتمع های مسکونی نوظهور موجب بروز آسیب هایی شده است, اساسی ترین این آسیب های عبارتند از؛ آسیب های اجتماعی نظیر جدایی گزینی طبقاتی, کاهش احساس امنیت آسیب های اقتصادی نظیر طبقه بندی اقتصادی, و آسیب زیست محیطی نظیر از بین رفتن محیط بکر طبیعی, زمین های کشاورزی و آسیب های کالبدی نظیر دیوار کشی و حصار کشی, تاثیر منفی این بافت های جدا شده بربافت های اطراف, محصوریت شده است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  گلمکانی، محمد، و فتح الهی قزل قیه، یدی. (1397). تحلیل عوامل موثر بر شکل گیری اجتماعات محصور (Gatted-community) در بازارهای املاک و مستغلات. کنفرانس ملی الگوهای نوین در مدیریت و کسب و کار (با رویکرد حمایت از کارآفرینان ملی). SID. https://sid.ir/paper/898978/fa

  Vancouver: کپی

  گلمکانی محمد، فتح الهی قزل قیه یدی. تحلیل عوامل موثر بر شکل گیری اجتماعات محصور (Gatted-community) در بازارهای املاک و مستغلات. 1397. Available from: https://sid.ir/paper/898978/fa

  IEEE: کپی

  محمد گلمکانی، و یدی فتح الهی قزل قیه، “تحلیل عوامل موثر بر شکل گیری اجتماعات محصور (Gatted-community) در بازارهای املاک و مستغلات،” presented at the کنفرانس ملی الگوهای نوین در مدیریت و کسب و کار (با رویکرد حمایت از کارآفرینان ملی). 1397، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/898978/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی