video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

381

دانلود:

149

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

صندوق سرمایه گذاری مشترک دو منظوره و تشکیل سبد سهام آن با مدل برنامه ریزی آرمانی و رویکرد بهینه سازی تجمعی ذرات

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

 هدف از نگارش این مقاله معرفی صندوق های سرمایه گذاری دو منظوره و تشکیل سبد سهام آن با الگوریتم بهینه سازی تجمعی ذرات است. با توجه به آنکه وجود تعارض در بین منافع ذینفعان این صندوق یکی از مهمترین ویژگی های این نوع از صندوق ها است, با استفاده از برنامه ریزی آرمانی مدلی ارائه شده است که سعی در برآورده کردن نسبی اهداف این دو گروه دارد. الگوریتم مورد استفاده برای حل این مساله, الگوریتم فراابتکاری بهینه سازی تجمعی ذرات است. مدل مطرح شده با استفاده از داده های بازار سرمایه ایران در فاصله زمانی سال 1385 تا 1392 ایجاد شده است. خروجی مدل تشکیل چهار صندوق سرمایه گذاری دو منظوره است که به ترتیب در پایان سال های 93, 94, 95 و 96 مورد ارزیابی قرار گرفته اند. نتایج حاصل نشان می دهد تشکیل این صندوق ها با مفروضات درنظر گرفته شده, منجر به کسب بازدهی بیشتری برای واحدهای سودتقسیمی نسبت به واحدهای سود سرمایه ای خواهد شد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  نجفی مقدم، علی، و بدائی، بهناز. (1397). صندوق سرمایه گذاری مشترک دو منظوره و تشکیل سبد سهام آن با مدل برنامه ریزی آرمانی و رویکرد بهینه سازی تجمعی ذرات. کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی. SID. https://sid.ir/paper/898593/fa

  Vancouver: کپی

  نجفی مقدم علی، بدائی بهناز. صندوق سرمایه گذاری مشترک دو منظوره و تشکیل سبد سهام آن با مدل برنامه ریزی آرمانی و رویکرد بهینه سازی تجمعی ذرات. 1397. Available from: https://sid.ir/paper/898593/fa

  IEEE: کپی

  علی نجفی مقدم، و بهناز بدائی، “صندوق سرمایه گذاری مشترک دو منظوره و تشکیل سبد سهام آن با مدل برنامه ریزی آرمانی و رویکرد بهینه سازی تجمعی ذرات،” presented at the کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی. 1397، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/898593/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی