مقاله مقاله همایش

مشخصات مقاله

همایش: همایش ملی جایگاه زنان در کارآفرینی و توسعه پایدار | سال:1396 | دوره برگزاری:2

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

170

دانلود:

77

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

نقش زنان در توسعه کارآفرینی

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

 بخش اعظم زنان توانمندیهای زیادی را در حوزه کارآفرینی خانگی دارند که این توانمندیها در محدوده مشاغل خانگی باقی مانده است و توسعه و حرکت از مشاغل خانگی به کارآفرینی به دلیل فقدان خلاقیت و نوآوری و عدم حمایت اجتماعی و دولتی متوقف مانده است. همچنین در حوزه های صنعتی, تجاری و خدماتی, برنامه ریزی راهبردی و پزوهش های کاربردی و آموزش های کارآفرینی و ارتقاء مهارت های تجاری مناسب و متناسب زنان کارآفرین ضعیف قلمداد می شود. تبیین پتانسیل زیاد زنان برای کارآفرینی اجتماعی و ایجاد ظرفیت های نوین برای ماندگاری و گسترش فعالیت از سوی زنان و توجه به ایجاد سرمایه و ارزش اجتماعی, یافتن بازارها و خلق فرصت های جدید که مولد ارزش اقتصادی ملی باشد از دیگر موارد اشاره شده در نوشتار حاضر است. در ادامه به محدودیتها و موانع کارآفرینی زنان در جامعه کنونی اشاره شده است. در خاتمه نیز بر تحول خواهی زنان و ایجاد بستر فرهنگی کارآفرینی, به عنوان عامل زیربنایی و مبنای سایر ملزومات توسعه کارآفرینی زنان تاکید گردیده است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID