Start: 2/5/2023 2:20:28 PMEnd: 2/5/2023 2:20:28 PM >> 181

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

3,525

دانلود:

1,478

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

تاثیر رنگ محیط آموزشی بر خلاقیت کودکان 4 تا 6 سال

نویسندگان

اسحق دواتگر زیبا

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

کودکان (4-6 سال) 

چکیده

 خلاقیت عنصر مهمی در پیشرفت جامعه دارد. از آنجا که پرورش خلاقیت در کودکی انجام می شود عواملی که باعث رشد و یا از بین رفتن خلاقیت می شود را باید مورد بررسی قرار داد. کودکان در سن 2 تا 13 سالگی بیشترین رشد خلاقیت را دارند و از آن سن به بعد پرورش آن به سیر نزولی همراه است. پس در این سن عوامل فردی و همچنین محیطی یا اجتماعی بسیار حائز اهمیت می باشد. محیط کودکان در این سن اول منزل مسکونی و بعد از آن محیط آموزشی مانند مهد کودک یا مدرسه می باشد. هر فضای آموزشی باید دارای هویت و معنای خاص خود بوده و می بایست حس مالکیت و تعلق خاطر را در کودکان به وجود آورد, ایجاد این حس نسبت به فضای یادگیری باعث ایجاد آرامش و امنیت روانی می گردد. که خود باعث بالا بردن قدرت یادگیری و پرورش خلاقیت می شود. در اغلب کشورهای توسعه یافته جهان اثبات شده است که تاثیر فضاها و محوطه های باز و عناصر تحریک کننده طبیعی مثل نور, رنگ, آب و گیاهان و طبیعت در شکوفایی استعداد و خلاقیت کودکان تاثیر به سزایی دارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر رنگ در محیط آموزشی مهد کودک بر ارتقا خلاقیت کودکان 4 تا 6 سال تدوین گردیده است و نیز نقش رنگ های گرم و مهیج را در پرورش و ایجاد خلاقیت بررسی کرده که به افزایش آن می انجامد. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی, کتابخانه ای و میدانی در فضای آموزشی کودکان و ارتباط آن با خلاقیت به انجام رسیده است. کودکان سنین 4 تا 6 ساله به علت رشد فعالیت های هنری مغز در این سن با دیدن تعدد و ترکیب های رنگی متفاوت خلاقیتشان پرورش یافته و یا ایجاد می شود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی