مقاله مقاله همایش

مشخصات مقاله

همایش: همایش ملی دانشجویی انجمن علمی رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی ایران | سال:1396 | دوره برگزاری:1

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

248

دانلود:

33

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

مقایسه مهارتهای روانی شناگران 14 تا 18 سال با توجه به سطح عملکرد آنان در دو موقعیت تمرین و مسابقه

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 مهارت روانی ویژگی های ذاتی یا آموخته شده ای هستند که موفقیت ورزشکار را ممکن می سازد یا احتمال آن را افزایش می دهد اعتماد به نفس، کنترل تمرکز، کنترل انگیختگی و اضطراب نمونه این مهارتهاست. این مهارتها را همه می توانند بیاموزند و تمرین کنند و با دستیابی به آمادگی روانی عملکرد خود را بهتر کنند. مهارت روانی و خود کارآمدی از عوامل مهم موفقیت ورزشکاران در سطوح بالای ورزشی بشمار می آید. توانایی ها (مانند تصویر سازی) و برنامه ریزی ها (مانند هدف گزینی) می باشد که علاوه بر افزودن بهزیستی روانی ورزشکار، به عملکرد بهتر آنان کمک می کند (واعظ موسوی و مسیبی، 1386). مربیان و ورزشکاران تنظیم انگیختگی، تصویر سازی ذهنی، افزایش اعتماد به نفس، افزایش انگیزش (هدف گزینی) و مهارت های توجه و تمرکز (گفتگوی درونی و برنامه ذهنی) را در برنامه های آمادگی روانی مفید می دانند (واینبرگ وگولد، 2003). تحقیقات ماینر (2006) نشان داد که یادگیری مهارت های روانی به آمدن، میانگین مهارت های روانی و کنترل فعال سازی، نمرات بالاتری را نسبت به ورزشکاران سطح پایین کسب کردند. جیمز لودر وهمکاران (2001) دریافتند توسعه مهارت های روانی در ورزش سبب بهبود عملکرد می شود. جیمزلاوتر و دیگران (2002) در تحقیقی که انجام دادند، دریافتند که مهارت آرام سازی در تمرین و رقابت و فعال سازی در رقابت با خودکارآمدی بالا و عملکرد موفقیت آمیز ورزشکاران ارتباط داشت، همچنین تصویر سازی که در تمرین استفاده شد با مهارت آرام سازی تمرین و رقابت ارتباط داشت تلول و گرینلس نیز در سال 2001 طی مطالعه ای که در مورد مهارتهای روانی تعیین هدف، آرام سازی روانی، تصویر سازی ذهنی و خودگویی انجام دادند، به این نتیجه رسیدند که با تمرین کردن این مهارت ها می توان سطح عملکرد را به طور چشمگیری افزایش داد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID