video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

733

دانلود:

293

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تاییدی دیگر بر خنثایی پول

صفحات

 صفحه شروع 109 | صفحه پایان 138

کلیدواژه

مدل خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR)Q1

چکیده

 این مقاله طبق رویکرد کینگ و واتسون (1997) به دنبال بررسی خنثایی پول در بلندمدت است. برای این منظور, از داده های مربوط به حجم پول, نقدینگی و تولید ناخالص داخلی در دوره زمانی (1390-1350) با رویکرد مدل های خود رگرسیون برداری ساختاری استفاده شده است. نتایج نشان دهنده این است که خنثایی پول در ایران ارتباطی با تعریف پول ندارد, تغییرات در حجم پول و نقدینگی اثری بر تولید ندارند و به دلیل اینکه نرخ رشد حجم پول و نرخ رشد نقدینگی انباشته از مرتبه صفر می باشند بحث در مورد رابطه بلندمدت منطقی نخواهد بود, بنابراین برای افزایش تولید در اقتصاد می بایست به سیاست های سمت عرضه که منجر به افزایش در بهره وری و کارایی نیروی کار و افزایش در سطح تولید می شود روی آورد, همچنین نتایج حاکی از آنست که در سطح اطمینان یک درصد خنثایی پول در بلندمدت را نمی توان رد کرد. نتایج تحت قیود خنثایی پول در کوتاه مدت نیز ما را به سمت رد خنثایی پول در بلند مدت سوق نمی دهد, همچنین بر طبق نظریه درک نادرست پولی لوکاس (1972) می توان به این موضوع اشاره نمود که واکنش تولید به تغییرات در حجم پول می تواند منفی باشد, به این معنا که شوک های پولی منفی سبب می شود که منحنی عرضه کل بلندمدت لوکاس حالت عمودی بودن خود را از دست دهد, در نتیجه شوک های پولی منفی دارای آثار حقیقی در کوتاه مدت می باشند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  جبل عاملی، فرخنده، و گودرزی فراهانی، یزدان. (1392). تاییدی دیگر بر خنثایی پول. پژوهش ها و سیاست های اقتصادی، 21(68)، 109-138. SID. https://sid.ir/paper/89578/fa

  Vancouver: کپی

  جبل عاملی فرخنده، گودرزی فراهانی یزدان. تاییدی دیگر بر خنثایی پول. پژوهش ها و سیاست های اقتصادی[Internet]. 1392؛21(68):109-138. Available from: https://sid.ir/paper/89578/fa

  IEEE: کپی

  فرخنده جبل عاملی، و یزدان گودرزی فراهانی، “تاییدی دیگر بر خنثایی پول،” پژوهش ها و سیاست های اقتصادی، vol. 21، no. 68، pp. 109–138، 1392، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/89578/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی