مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی | سال:1390 | دوره:19 | شماره:57 | صفحه شروع:171 | صفحه پایان:198

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

336

دانلود:

145

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

پیش ‌بینی تقاضای تجهیزات پزشکی (سی تی اسکن) بر اساس شبکه ‌های عصبی مصنوعی و روش ARIMA

صفحات

 صفحه شروع 171 | صفحه پایان 198

چکیده

 بخش بهداشت و درمان و زیرساخت ‌های مورد نیاز آن هم در بخش نرم‌ افزاری و هم در بخش سخت افزاری همواره مورد توجه بوده است. در این میان اهمیت تجهیزات و اقلام پزشکی در سیستم سلامت کشور بر هیچ ‌کس پوشیده نیست. سازمان ‌ها و شرکت ‌های فعال در این بخش باید بتوانند تصمیمات صحیح را با توجه به اطلاعات موجود در محیط پر‌نوسان کسب و کار امروز اخذ نمایند. بنابراین, تخمین مقدار تقاضا در دوره‌ های آتی موضوعی حیاتی به نظر می ‌رسد. روش و ابزارهای مختلفی برای انجام پیش ‌بینی تقاضا وجود دارد که هر یک مزیت ‌ها و نقاط ضعف مخصوص به خود را دارند. در این مقاله با استفاده از یک شبکه عصبی مصنوعی چند لایه پیشخور با دو لایه پنهان که با الگوریتم ژنتیک به عنوان الگوریتم یادگیری آموزش داده شده است, سیستمی مقایسه ‌ای با روش رایج مورد ‌استفاده در ‌پیش‌ بینی (روش باکس - جنکینز) با مدل ARIMA (2, 1, 1) برای ‌پیش ‌بینی تقاضای دستگاه سی ‌تی ‌اسکن ارائه شده است که با توجه به معیار سنجش دقت مدل ‌ها یعنی میانگین مجذور خطا(MSE) , مدل شبکه عصبی اثربخشی و کارایی بیشتری را در مقابل با روش آریما در ‌پیش ‌بینی تقاضای دستگاه سی ‌تی ‌اسکن با توجه به داده‌ ها و اطلاعات موجود از خود نشان داده است.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID