مقاله مقاله همایش

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

328

دانلود:

193

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

تحلیل تغییرات مکانی-زمانی از طریق محاسبه متریک های سیمای سرزمین و به کارگیری ماتریس خطای طبقه بندی شده منطقه مطالعاتی: منطقه حفاظت شده دنا

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

 لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  مرادی غیاث آبادی، بهناز، منوری، مسعود، قراگوزلو، علیرضا، خراسانی، نعمت اله، و ریاضی، برهان. (1392). تحلیل تغییرات مکانی-زمانی از طریق محاسبه متریک های سیمای سرزمین و به کارگیری ماتریس خطای طبقه بندی شده منطقه مطالعاتی: منطقه حفاظت شده دنا. همایش ملی ژئوماتیک. SID. https://sid.ir/paper/894446/fa

  Vancouver: کپی

  مرادی غیاث آبادی بهناز، منوری مسعود، قراگوزلو علیرضا، خراسانی نعمت اله، ریاضی برهان. تحلیل تغییرات مکانی-زمانی از طریق محاسبه متریک های سیمای سرزمین و به کارگیری ماتریس خطای طبقه بندی شده منطقه مطالعاتی: منطقه حفاظت شده دنا. 1392. Available from: https://sid.ir/paper/894446/fa

  IEEE: کپی

  بهناز مرادی غیاث آبادی، مسعود منوری، علیرضا قراگوزلو، نعمت اله خراسانی، و برهان ریاضی، “تحلیل تغییرات مکانی-زمانی از طریق محاسبه متریک های سیمای سرزمین و به کارگیری ماتریس خطای طبقه بندی شده منطقه مطالعاتی: منطقه حفاظت شده دنا،” presented at the همایش ملی ژئوماتیک. 1392، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/894446/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی