video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

993

دانلود:

246

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تیپولوژی توده های جنگلی و بررسی وضعیت کلی آنها در جنگل های طبیعی منطقه دالاب استان ایلام

صفحات

 صفحه شروع 274 | صفحه پایان 277

چکیده

 این پژوهش با هدف شناسایی و معرفی تیپ های جنگلی و بررسی وضعیت کلی آنها در منطقه دالاب استان ایلام انجام شد. برای این منظور ابتدا بر اساس مشاهدات ظاهری در طبیعت تیپ های موجود برروی نقشه مشخص شده و سپس با استفاده از روش آماربرداری گرادیان ارتفاع, 60 قطعه نمونه 1000 مترمربعی در منطقه انتخاب و فاکتورهای مورد نظر از جمله تاج پوشش در درون آنها اندازه گیری گردید. جداسازی مرز تیپ ها بر اساس درصد تاج پوشش گونه های غالب در سطح پلات ها صورت گرفته و در نهایت سه تیپ به نام های تیپ بلوط ایرانی, تیپ آمیخته و تیپ دافنه - بادام در منطقه شناسایی شد. نکته قابل ذکر در خصوص تیپ های جنگلی این است که تغییر تیپ های جنگلی, با تغییرات ارتفاع از سطح دریا, شیب و تا حدودی جهت چشم گیر است؛ به طوری که تیپ بلوط به طور متوسط در ارتفاعات 1300 تا 1600 متر از سطح دریا قرار داشته و سپس با افزایش ارتفاع از سطح دریا و شیب بر تعداد گونه های درختی و درختچه ای افزوده می گردد. تیپ آمیخته در ارتفاعات 1600 تا 2000 متر از سطح دریا دیده شده و در ارتفاعات بالای 2000 متر جنگل تیپ دافنه - بادام تشکیل می گردد که در آن تک درختان پراکنده کیکم به چشم می خورد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  رستمی، علی، و حیدری، حشمت اله. (1387). تیپولوژی توده های جنگلی و بررسی وضعیت کلی آنها در جنگل های طبیعی منطقه دالاب استان ایلام. علوم کشاورزی و منابع طبیعی، 15(6)، 274-277. SID. https://sid.ir/paper/8941/fa

  Vancouver: کپی

  رستمی علی، حیدری حشمت اله. تیپولوژی توده های جنگلی و بررسی وضعیت کلی آنها در جنگل های طبیعی منطقه دالاب استان ایلام. علوم کشاورزی و منابع طبیعی[Internet]. 1387؛15(6):274-277. Available from: https://sid.ir/paper/8941/fa

  IEEE: کپی

  علی رستمی، و حشمت اله حیدری، “تیپولوژی توده های جنگلی و بررسی وضعیت کلی آنها در جنگل های طبیعی منطقه دالاب استان ایلام،” علوم کشاورزی و منابع طبیعی، vol. 15، no. 6، pp. 274–277، 1387، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/8941/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

  طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی