مقاله مقاله همایش

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

353

دانلود:

189

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

بررسی معادلات (Rational Function Models (RFMs توسط برنامه نویسی متلب برای داده های Ikonos و Spot با حل مستقیم و تکراری برای داده های نرمالیزه و غیر نرمالیزه شده و مقایسه نتایج آنها

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

 لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  نجمی، حمزه، بهرامی، مهدی، آقامحمدی، میثم، و جوادی، قاسم. (1392). بررسی معادلات (Rational Function Models (RFMs توسط برنامه نویسی متلب برای داده های Ikonos و Spot با حل مستقیم و تکراری برای داده های نرمالیزه و غیر نرمالیزه شده و مقایسه نتایج آنها. همایش ملی ژئوماتیک. SID. https://sid.ir/paper/893853/fa

  Vancouver: کپی

  نجمی حمزه، بهرامی مهدی، آقامحمدی میثم، جوادی قاسم. بررسی معادلات (Rational Function Models (RFMs توسط برنامه نویسی متلب برای داده های Ikonos و Spot با حل مستقیم و تکراری برای داده های نرمالیزه و غیر نرمالیزه شده و مقایسه نتایج آنها. 1392. Available from: https://sid.ir/paper/893853/fa

  IEEE: کپی

  حمزه نجمی، مهدی بهرامی، میثم آقامحمدی، و قاسم جوادی، “بررسی معادلات (Rational Function Models (RFMs توسط برنامه نویسی متلب برای داده های Ikonos و Spot با حل مستقیم و تکراری برای داده های نرمالیزه و غیر نرمالیزه شده و مقایسه نتایج آنها،” presented at the همایش ملی ژئوماتیک. 1392، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/893853/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی