مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

276

دانلود:

169

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

علیت طبیعی، علیت متافیزیکی؛ اشتراک لفظی یا اشتراک معنوی (از نظر ملاصدرا)

صفحات

 صفحه شروع 105 | صفحه پایان 118

چکیده

علیت یکی از مهمترین مسائل فلسفی است که در طول تاریخ سیر تحول معنایی گسترده یی را تجربه کرده است. این معنا گاهی در قالب تبیین تجربی و گاهی در قالب تبیین فلسفی دیده میشود. گستردگی این تحول, برخی متفکران را به این باور سوق داده که شکاف معنایی عمیقی میان علیت متافیزیکی و علیت طبیعی وجود دارد و رابطه ی میان آن دو تنها از نوع اشتراک لفظی است. گسترش این باور در میان برخی فلاسفه و دانشمندان سبب شده است هرگونه همسخنی و هم اندیشی میان آنها غیرممکن تلقی شود و در نتیجه, راه تمام مطالعات تطبیقی در این دو حوزه بطور کامل مسدود گردد. علیرغم اینکه حتی برخی از پیروان حکمت متعالیه نیز بر این باورند, اما مبانی فلسفی ملاصدرا هر گونه مرز و شکاف میان این دو حوزه را از میان برچیده و آنها را ذیل یک معنا قرار میدهد. بر این اساس, میتوان گفت علیت طبیعی صورت تنزّل یافته ی علیت متافیزیکی است و از این رهگذر هم اندیشی و تعامل و تقرّب میان این دو حوزه, گریزناپذیر خواهد بود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  حیدری، مریم، و آیت الهی، حمیدرضا. (1398). علیت طبیعی, علیت متافیزیکی؛ اشتراک لفظی یا اشتراک معنوی (از نظر ملاصدرا). خردنامه صدرا، 24(3 (پیاپی 95) )، 105-118. SID. https://sid.ir/paper/89366/fa

  Vancouver: کپی

  حیدری مریم، آیت الهی حمیدرضا. علیت طبیعی, علیت متافیزیکی؛ اشتراک لفظی یا اشتراک معنوی (از نظر ملاصدرا). خردنامه صدرا[Internet]. 1398؛24(3 (پیاپی 95) ):105-118. Available from: https://sid.ir/paper/89366/fa

  IEEE: کپی

  مریم حیدری، و حمیدرضا آیت الهی، “علیت طبیعی, علیت متافیزیکی؛ اشتراک لفظی یا اشتراک معنوی (از نظر ملاصدرا)،” خردنامه صدرا، vol. 24، no. 3 (پیاپی 95) ، pp. 105–118، 1398، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/89366/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی