مقاله مقاله همایش

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,178

دانلود:

369

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

معرفی کاربرد سیستم های پهباد مبنا جهت مدلسازی سایت های باستانی با هدف ارزیابی و مرمت آن ها

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

 اخیرا ایجاد مدل سه بعدی از سایت های باستانی با هدف بازسازی و ترمیم آن ها مورد توجه محققان زیادی قرار گرفته است. برای ایجاد مدل سه بعدی کامل از عارضه نیاز به طراحی شبکه است. از سوی دیگر لزوم استفاده از فتوگرامتری پهباد مبنا در مدلسازی سایت های میراث فرهنگی غیرقابل تردید است. استفاده از این تکنیک بدون لحاظ کردن اصول طراحی شبکه منجر به پردازش های طولانی و غیرضروری می شود. در این مقاله روش هایی ارائه شده است که به کمک آن با در نظر گرفتن اصول طراحی شبکه فتوگرامتری, از بین تصاویر متعدد اخذ شده توسط پهباد, تصاویر و موقعیت های مناسب و بهینه انتخاب می گردند. نتایج بدست آمده برای تصاویر اخذ شده از یک سایت میراث فرهنگی نشان داده است که زمان ایجاد مدل سه بعدی با استفاده از روش  CMVSحدودا دو برابر زمان ایجاد مدل سه بعدی با استفاده از روش IND است. تصاویر بهینه بدست آمده از IND برای رسیدن به یک مدل کامل از عارضه کمتر از CMVS می باشد و این امر باعث کاهش زمان محاسبات برای ایجاد مدل به منظور بازسازی و ترمیم می شود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  همتی مندجین، زهرا، عبادی، حمید، حسینی نوه احمدآبادیان، علی، و اسماعیلی، فرید. (1395). معرفی کاربرد سیستم های پهباد مبنا جهت مدلسازی سایت های باستانی با هدف ارزیابی و مرمت آن ها. همایش ملی ژئوماتیک. SID. https://sid.ir/paper/893310/fa

  Vancouver: کپی

  همتی مندجین زهرا، عبادی حمید، حسینی نوه احمدآبادیان علی، اسماعیلی فرید. معرفی کاربرد سیستم های پهباد مبنا جهت مدلسازی سایت های باستانی با هدف ارزیابی و مرمت آن ها. 1395. Available from: https://sid.ir/paper/893310/fa

  IEEE: کپی

  زهرا همتی مندجین، حمید عبادی، علی حسینی نوه احمدآبادیان، و فرید اسماعیلی، “معرفی کاربرد سیستم های پهباد مبنا جهت مدلسازی سایت های باستانی با هدف ارزیابی و مرمت آن ها،” presented at the همایش ملی ژئوماتیک. 1395، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/893310/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی